قیمت پایانی تغییر درصد
15,464 780.00 4.80

داده ها

آخرین معامله 15,432 812.00 5.00
قیمت پایانی 15,464 780.00 4.80
اولین قیمت 16,498
قیمت دیروز 16,244
بازه روز 16,498 15,432
قیمت مجاز 17,056 15,432
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 42417752
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 205
حجم معاملات 181,786
ارزش معاملات 2.811 میلیارد
ارزش بازار 3.711 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 181,536 181,786
حقوقی 250 0
تعداد خرید فروش
مجموع 83 56
حقیقی 82 56
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.866 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 650 14,712 15,500 500 1
0 0 0 15,695 1,000 1
0 0 0 15,899 1,604 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65