قیمت پایانی تغییر درصد
7,449 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,402 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,449 0.00 0.00
اولین قیمت 7,501
قیمت دیروز 7,449
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,672 6,942
بازه هفته 7,990 6,742
بازه سال - -
P/E 20432607
تعداد سهام 2.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.002 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.652 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,685 7,402 7,419 3,050 1
2 6,049 7,400 7,420 333 2
1 955 7,399 7,447 6,055 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65