قیمت پایانی تغییر درصد
17,663 841.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 17,663 841.00 5.00
قیمت پایانی 17,663 841.00 5.00
اولین قیمت 17,663
قیمت دیروز 16,822
بازه روز 17,663 17,663
قیمت مجاز 17,663 15,981
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 48449609
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 16
حجم معاملات 99,899
ارزش معاملات 1.765 میلیارد
ارزش بازار 4.239 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 99,899 9,899
حقوقی 0 90,000
تعداد خرید فروش
مجموع 4 12
حقیقی 4 11
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.59 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
100 1.033 میلیون 17,663 21,490 5 1
1 200 17,660 22,500 200 1
1 500 17,633 23,000 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65