قیمت پایانی تغییر درصد
7,032 239.00 3.29

داده ها

آخرین معامله 7,054 217.00 2.98
قیمت پایانی 7,032 239.00 3.29
اولین قیمت 7,250
قیمت دیروز 7,271
بازه روز 7,300 6,908
قیمت مجاز 7,634 6,908
بازه هفته 6,136 6,136
بازه سال - -
P/E 19288776
تعداد سهام 2.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.002 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 6,801
حجم معاملات 31.349 میلیون
ارزش معاملات 220.44 میلیارد
ارزش بازار 17.608 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 31.054 میلیون 29.084 میلیون
حقوقی 294,964 2.265 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 2,786 1,536
حقیقی 2,784 1,533
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 13.857 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 7,053 7,064 2,835 1
2 1,105 7,050 7,066 4,000 1
1 3,110 7,036 7,085 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65