قیمت پایانی تغییر درصد
8,553 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,141 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,553 0.00 0.00
اولین قیمت 8,141
قیمت دیروز 8,553
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,004 8,148
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 23460879
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.053 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 8,141 20,778 9
0 0 0 8,174 370 1
0 0 0 8,250 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65