قیمت پایانی تغییر درصد
4,077 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,018 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,077 0.00 0.00
اولین قیمت 4,200
قیمت دیروز 4,077
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,238 3,836
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11183211
تعداد سهام 2.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.002 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.209 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,836 4,016 4,020 1,000 1
2 16,977 4,015 4,025 85,169 1
1 267 4,012 4,046 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65