قیمت پایانی تغییر درصد
10,696 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,790 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,696 0.00 0.00
اولین قیمت 10,690
قیمت دیروز 10,696
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,790 9,764
بازه هفته 11,238 10,601
بازه سال - -
P/E 9701272
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.604 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65