قیمت پایانی تغییر درصد
6,240 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,240 0.00 0.00
اولین قیمت 6,698
قیمت دیروز 6,240
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,907 4,441
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5659680
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 936 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,174 6,066 6,269 2,541 1
1 2,000 6,065 6,442 4,000 1
1 2,000 6,062 6,541 3,350 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65