قیمت پایانی تغییر درصد
6,600 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,600 0.00 0.00
اولین قیمت 6,600
قیمت دیروز 6,600
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,600 5,972
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5986200
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 990 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
87 988,381 6,600 0 0 0
1 1,000 6,500 0 0 0
2 6,000 6,401 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65