داده ها

آخرین معامله 1,840 20.00 1.10
قیمت پایانی 1,852 32.00 1.76
اولین قیمت 1,899
قیمت دیروز 1,820
بازه روز 1,899 1,831
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 60
حجم معاملات 520,889
ارزش معاملات 964.915 میلیون
ارزش بازار 926 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 520,889 520,889
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 22 21
حقیقی 22 21
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65