داده ها

آخرین معامله 3,098 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,098 0.00 0.00
اولین قیمت 3,098
قیمت دیروز 3,098
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,390 2,252
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.549 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,302 2,319 13,816 1
1 12,119 2,301 2,320 27,903 5
1 869 2,290 2,321 11,016 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65