داده ها

آخرین معامله 3,200 290.00 9.97
قیمت پایانی 3,154 244.00 8.38
اولین قیمت 2,979
قیمت دیروز 2,910
بازه روز 3,201 2,970
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 3,049 2,610
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,400
حجم معاملات 9.195 میلیون
ارزش معاملات 29.001 میلیارد
ارزش بازار 1.577 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.195 میلیون 8.795 میلیون
حقوقی 0 400,000
تعداد خرید فروش
مجموع 374 428
حقیقی 374 426
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.262 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65