داده ها

آخرین معامله 1,682 31.00 1.81
قیمت پایانی 1,687 26.00 1.52
اولین قیمت 1,713
قیمت دیروز 1,713
بازه روز 1,746 1,640
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 326
حجم معاملات 2.509 میلیون
ارزش معاملات 4.232 میلیارد
ارزش بازار 843.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.509 میلیون 2.509 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 117 111
حقیقی 117 111
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65