قیمت پایانی تغییر درصد
2,400 15.00 0.62

داده ها

آخرین معامله 2,400 15.00 0.62
قیمت پایانی 2,400 15.00 0.62
اولین قیمت 2,400
قیمت دیروز 2,415
بازه روز 2,400 2,400
قیمت مجاز 2,535 2,295
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2.232 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 4.3 میلیون
ارزش معاملات 10.32 میلیارد
ارزش بازار 5.356 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 4.3 میلیون 4.3 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 0 0
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65