قیمت پایانی تغییر درصد
1.002 میلیون 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,000,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 1.002 میلیون 0.00 0.00
اولین قیمت 1.003 میلیون
قیمت دیروز 1.002 میلیون
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1.5 میلیون 500,000
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1,000,000
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.002 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/8)

65