داده ها

آخرین معامله 6,000 996.00 19.90
قیمت پایانی 6,000 996.00 19.90
اولین قیمت 6,000
قیمت دیروز 5,004
بازه روز 6,000 6,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 5,000 4,990
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 314
حجم معاملات 2.624 میلیون
ارزش معاملات 15.745 میلیارد
ارزش بازار 1.08 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.624 میلیون 1.966 میلیون
حقوقی 0 657,779
تعداد خرید فروش
مجموع 126 64
حقیقی 126 62
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.947 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65