قیمت پایانی تغییر درصد
1,000 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,000 0.00 0.00
اولین قیمت 1,000
قیمت دیروز 1,000
بازه روز 1,000 1,000
قیمت مجاز 827 749
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 150000
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,948
حجم معاملات 20.182 میلیون
ارزش معاملات 20.182 میلیارد
ارزش بازار 6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 20.182 میلیون
حقوقی 20.182 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1,928
حقیقی 0 1,928
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 20.182 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 179.818 میلیون 1,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65