قیمت پایانی تغییر درصد
900 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 902 0.00 0.00
قیمت پایانی 900 0.00 0.00
اولین قیمت 900
قیمت دیروز 900
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 945 855
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 135000
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.4 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,462 901 903 7,303 1
7 298,537 900 904 5,000 1
1 10,000 873 905 30,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65