قیمت پایانی تغییر درصد
1,798 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,783 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,798 0.00 0.00
اولین قیمت 1,857
قیمت دیروز 1,798
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,887 1,709
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 900798
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.331 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 89.9 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 31,604 1,776 1,800 44,030 1
1 7,438 1,745 1,801 7,000 1
1 2,000 1,711 1,830 1,600 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65