قیمت پایانی تغییر درصد
2,883 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,877 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,883 0.00 0.00
اولین قیمت 2,900
قیمت دیروز 2,883
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,272 2,056
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1444383
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.474 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 144.15 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,877 2,877 2,877 61,892 1
2 101,000 2,871 2,880 200,000 2
2 5,473 2,865 2,885 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65