قیمت پایانی تغییر درصد
5,458 41.00 0.76

داده ها

آخرین معامله 5,430 13.00 0.24
قیمت پایانی 5,458 41.00 0.76
اولین قیمت 5,450
قیمت دیروز 5,417
بازه روز 5,530 5,426
قیمت مجاز 5,687 5,147
بازه هفته 5,479 5,201
بازه سال - -
P/E 2734458
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.849 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,928
حجم معاملات 40.225 میلیون
ارزش معاملات 219.555 میلیارد
ارزش بازار 272.9 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 21.55 میلیون 21.8 میلیون
حقوقی 18.675 میلیون 18.424 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 749 486
حقیقی 735 473
حقوقی 14 13
تغییر حقوقی به حقیقی 1.369 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
23 610,741 5,430 5,430 100,000 1
2 70,000 5,429 5,450 674 1
2 35,000 5,428 5,456 23,800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65