قیمت پایانی تغییر درصد
3,383 101.00 2.90

داده ها

آخرین معامله 3,420 64.00 1.84
قیمت پایانی 3,383 101.00 2.90
اولین قیمت 3,431
قیمت دیروز 3,484
بازه روز 3,445 3,351
قیمت مجاز 2,272 2,056
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1694883
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.474 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,376
حجم معاملات 34.433 میلیون
ارزش معاملات 116.494 میلیارد
ارزش بازار 169.15 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24.644 میلیون 34.188 میلیون
حقوقی 9.789 میلیون 245,500
تعداد خرید فروش
مجموع 605 507
حقیقی 590 504
حقوقی 15 3
تغییر حقوقی به حقیقی 32.286 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 101,666 3,400 3,420 13,280 1
1 24,247 3,396 3,421 10,000 1
1 30,000 3,391 3,422 9,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65