قیمت پایانی تغییر درصد
921 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 940 0.00 0.00
قیمت پایانی 921 0.00 0.00
اولین قیمت 919
قیمت دیروز 921
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 967 875
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 461421
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.945 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 46.05 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 895 940 17,000 1
4 62,915 890 943 2,500 1
1 20,000 881 944 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65