قیمت پایانی تغییر درصد
2,655 38.00 1.41

داده ها

آخرین معامله 2,629 64.00 2.38
قیمت پایانی 2,655 38.00 1.41
اولین قیمت 2,680
قیمت دیروز 2,693
بازه روز 2,703 2,610
قیمت مجاز 2,272 2,056
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1330155
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.474 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 5,596
حجم معاملات 106.985 میلیون
ارزش معاملات 284.093 میلیارد
ارزش بازار 132.75 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 88.466 میلیون 94.951 میلیون
حقوقی 18.519 میلیون 12.034 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,351 658
حقیقی 1,329 642
حقوقی 22 16
تغییر حقوقی به حقیقی 17.217 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,977 2,623 2,629 40,300 1
4 216,571 2,610 2,630 38,681 2
1 7,000 2,607 2,640 146,322 8

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65