اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تدبیرگران بهساز ملت)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه صنایع حمل ونقل ریلی گسترش)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (توسعه سرمایه معین خردمندان))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شهرک تحققیاتی کاوش)
قیمت پایانی تغییر درصد
2,361 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,435 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,361 0.00 0.00
اولین قیمت 2,337
قیمت دیروز 2,361
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,462 2,228
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1182861
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.812 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 118.05 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,100 2,424 2,430 100,000 1
1 4,104 2,422 2,435 2,226 1
2 50,430 2,421 2,436 110,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65