قیمت پایانی تغییر درصد
750 38.00 4.82

داده ها

آخرین معامله 750 38.00 4.82
قیمت پایانی 750 38.00 4.82
اولین قیمت 750
قیمت دیروز 788
بازه روز 750 750
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 788 750
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 6
حجم معاملات 117,936
ارزش معاملات 88.452 میلیون
ارزش بازار 1.5 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 117,936 117,936
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 2
حقیقی 5 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65