قیمت پایانی تغییر درصد
2,035 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,032 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,035 0.00 0.00
اولین قیمت 2,043
قیمت دیروز 2,035
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,272 2,228
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.07 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,228 382,269 24
0 0 0 2,272 10,000 1
0 0 0 2,294 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65