قیمت پایانی تغییر درصد
459 2.00 0.43

داده ها

آخرین معامله 453 8.00 1.74
قیمت پایانی 459 2.00 0.43
اولین قیمت 461
قیمت دیروز 461
بازه روز 461 453
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 8
حجم معاملات 88,867
ارزش معاملات 40.808 میلیون
ارزش بازار 918 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 88,867 88,867
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 2
حقیقی 7 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65