قیمت پایانی تغییر درصد
7,496 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,496 0.00 0.00
اولین قیمت 7,407
قیمت دیروز 7,496
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,289 7,501
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2181336
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.286 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 149.92 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 7,598 7,600 465,590 16
1 3,000 7,562 7,601 24,992 2
1 2,030 7,555 7,610 11,442 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65