قیمت پایانی تغییر درصد
10,845 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,845 0.00 0.00
اولین قیمت 10,899
قیمت دیروز 10,845
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,387 10,303
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3155895
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 980,488

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 216.9 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
26 2.45 میلیون 11,340 11,340 1.688 میلیون 128
1 492 11,048 11,343 9,000 1
5 45,494 11,040 11,344 1,791 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/30)

65