قیمت پایانی تغییر درصد
10,743 234.00 2.13

داده ها

آخرین معامله 10,750 227.00 2.07
قیمت پایانی 10,743 234.00 2.13
اولین قیمت 10,610
قیمت دیروز 10,977
بازه روز 10,920 10,610
قیمت مجاز 8,289 7,501
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3126213
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.286 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,373
حجم معاملات 29.487 میلیون
ارزش معاملات 316.765 میلیارد
ارزش بازار 214.86 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.199 میلیون 8.095 میلیون
حقوقی 26.288 میلیون 21.392 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 350 380
حقیقی 344 370
حقوقی 6 10
تغییر حقوقی به حقیقی 52.596 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 50,070 10,750 10,798 10,000 1
3 7,250 10,700 10,810 1,378 1
4 126,261 10,652 10,839 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65