قیمت پایانی تغییر درصد
8,199 127.00 1.57

داده ها

آخرین معامله 8,095 23.00 0.28
قیمت پایانی 8,199 127.00 1.57
اولین قیمت 8,150
قیمت دیروز 8,072
بازه روز 8,260 8,080
قیمت مجاز 8,289 7,501
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2385909
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.286 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 953
حجم معاملات 10.366 میلیون
ارزش معاملات 84.993 میلیارد
ارزش بازار 163.98 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.161 میلیون 4.706 میلیون
حقوقی 8.237 میلیون 5.692 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 224 333
حقیقی 214 327
حقوقی 10 6
تغییر حقوقی به حقیقی 20.864 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 320 8,085 8,095 15,915 1
4 7,658 8,082 8,099 9,740 1
1 7,278 8,081 8,100 105,173 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65