قیمت پایانی تغییر درصد
5,117 113.00 2.26

داده ها

آخرین معامله 5,070 66.00 1.32
قیمت پایانی 5,117 113.00 2.26
اولین قیمت 5,031
قیمت دیروز 5,004
بازه روز 5,200 5,031
قیمت مجاز 5,254 4,754
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1489047
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.958 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,505
حجم معاملات 14.991 میلیون
ارزش معاملات 76.71 میلیارد
ارزش بازار 102.34 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.29 میلیون 9.706 میلیون
حقوقی 4.701 میلیون 5.285 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 496 414
حقیقی 486 387
حقوقی 10 27
تغییر حقوقی به حقیقی 2.988 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 5,070 5,080 2,617 1
2 27,500 5,060 5,090 43,710 1
1 100 5,055 5,095 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65