قیمت پایانی تغییر درصد
4,295 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,229 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,295 0.00 0.00
اولین قیمت 4,419
قیمت دیروز 4,295
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,109 3,719
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1249845
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.141 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 85.9 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 4,203 4,229 31,163 1
2 10,590 4,202 4,230 39,200 1
1 364 4,201 4,237 22,190 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65