داده ها

آخرین معامله 2,035 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,026 0.00 0.00
اولین قیمت 1,984
قیمت دیروز 2,026
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,127 1,925
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 202.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,035 2,044 2,000 1
2 19,200 2,000 2,045 1,600 1
1 50,000 1,991 2,046 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/12/12)

65