قیمت پایانی تغییر درصد
6,160 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,144 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,160 0.00 0.00
اولین قیمت 6,080
قیمت دیروز 6,160
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,653 4,211
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3954720
تعداد سهام 8.064 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.263 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 49.674 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 6,143 6,145 2,500 2
1 4,369 6,141 6,146 7,268 1
2 6,500 6,140 6,147 13,356 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65