قیمت پایانی تغییر درصد
7,816 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,816 0.00 0.00
اولین قیمت 7,940
قیمت دیروز 7,816
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,310 7,520
بازه هفته 7,980 7,716
بازه سال - -
P/E 5017872
تعداد سهام 8.064 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.288 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 63.028 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 4,851 7,820 7,850 1,983 1
1 309 7,800 7,855 5,051 1
1 390 7,790 7,858 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65