قیمت پایانی تغییر درصد
4,289 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,315 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,289 0.00 0.00
اولین قیمت 4,470
قیمت دیروز 4,289
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,503 4,075
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2753538
تعداد سهام 8.064 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.186 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 34.586 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 21,837 4,310 4,315 11 1
2 17,000 4,300 4,338 6,070 1
1 1,700 4,299 4,339 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65