قیمت پایانی تغییر درصد
8,081 9.00 0.11

داده ها

آخرین معامله 8,050 22.00 0.27
قیمت پایانی 8,081 9.00 0.11
اولین قیمت 8,148
قیمت دیروز 8,072
بازه روز 8,201 7,967
قیمت مجاز 8,475 7,669
بازه هفته 7,985 7,480
بازه سال - -
P/E 5188002
تعداد سهام 8.064 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.264 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 827
حجم معاملات 2.826 میلیون
ارزش معاملات 22.837 میلیارد
ارزش بازار 65.165 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 796,040 2.825 میلیون
حقوقی 2.03 میلیون 1,220
تعداد خرید فروش
مجموع 204 319
حقیقی 200 318
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 16.395 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,245 8,055 8,072 12,172 2
1 128 8,045 8,073 10,000 1
1 5,000 8,031 8,075 10,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65