قیمت پایانی تغییر درصد
5,174 75.00 1.43

داده ها

آخرین معامله 5,190 59.00 1.12
قیمت پایانی 5,174 75.00 1.43
اولین قیمت 5,260
قیمت دیروز 5,249
بازه روز 5,260 5,050
قیمت مجاز 5,511 4,987
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3321708
تعداد سهام 8.064 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.966 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 4,176
حجم معاملات 25.858 میلیون
ارزش معاملات 133.776 میلیارد
ارزش بازار 41.723 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24.583 میلیون 24.572 میلیون
حقوقی 1.275 میلیون 1.286 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,506 1,103
حقیقی 1,498 1,098
حقوقی 8 5
تغییر حقوقی به حقیقی 57.55 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 25,351 5,200 5,200 12,141 3
7 37,607 5,180 5,205 40,336 2
1 229 5,177 5,209 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65