قیمت پایانی تغییر درصد
6,860 96.00 1.42

داده ها

آخرین معامله 6,888 124.00 1.83
قیمت پایانی 6,860 96.00 1.42
اولین قیمت 6,650
قیمت دیروز 6,764
بازه روز 6,936 6,650
قیمت مجاز 7,102 6,426
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4404120
تعداد سهام 8.064 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.449 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 898
حجم معاملات 3.237 میلیون
ارزش معاملات 22.205 میلیارد
ارزش بازار 55.319 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.736 میلیون 2.93 میلیون
حقوقی 501,000 307,000
تعداد خرید فروش
مجموع 438 200
حقیقی 435 198
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.331 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 3,423 6,888 6,890 21,706 1
2 1,678 6,886 6,900 1,366 1
1 8,674 6,885 6,909 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65