قیمت پایانی تغییر درصد
3,461 2.00 0.06

داده ها

آخرین معامله 3,430 33.00 0.95
قیمت پایانی 3,461 2.00 0.06
اولین قیمت 3,412
قیمت دیروز 3,463
بازه روز 3,462 3,412
قیمت مجاز 3,536 3,200
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2221962
تعداد سهام 8.064 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.226 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 43
حجم معاملات 271,635
ارزش معاملات 933.295 میلیون
ارزش بازار 27.91 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 187,635 271,635
حقوقی 84,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 14 27
حقیقی 12 27
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 290.724 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 41,212 3,430 3,440 6,682 2
1 2,000 3,423 3,449 500 1
1 615 3,420 3,462 4,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65