قیمت پایانی تغییر درصد
5,251 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,220 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,251 0.00 0.00
اولین قیمت 5,378
قیمت دیروز 5,251
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,653 4,211
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3371142
تعداد سهام 8.064 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.263 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 42.344 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,200 5,220 18.993 میلیون 411
1 2,000 5,190 5,221 18,110 3
2 1,379 5,083 5,222 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65