قیمت پایانی تغییر درصد
7,298 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,380 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,298 0.00 0.00
اولین قیمت 7,371
قیمت دیروز 7,298
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,739 7,003
بازه هفته 7,500 7,130
بازه سال - -
P/E 4685316
تعداد سهام 8.064 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.341 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 58.851 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 50,000 7,334 7,389 4,400 1
2 5,003 7,331 7,390 23,134 5
1 500 7,326 7,393 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65