قیمت پایانی تغییر درصد
13,541 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,541 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,541 0.00 0.00
اولین قیمت 13,541
قیمت دیروز 13,541
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,218 12,864
بازه هفته 14,800 13,489
بازه سال - -
P/E 20690648
تعداد سهام 633 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.571 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,241 13,450 13,541 2.48 میلیون 157
1 100 13,292 13,650 110 1
1 77 13,100 14,000 110,511 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65