قیمت پایانی تغییر درصد
6,417 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,415 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,417 0.00 0.00
اولین قیمت 6,498
قیمت دیروز 6,417
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,155 6,475
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9805176
تعداد سهام 633 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.062 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 6,400 6,445 9,568 1
1 24,991 6,387 6,446 3,475 1
2 20,961 6,380 6,488 31,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65