قیمت پایانی تغییر درصد
6,359 78.00 1.24

داده ها

آخرین معامله 6,403 122.00 1.94
قیمت پایانی 6,359 78.00 1.24
اولین قیمت 6,349
قیمت دیروز 6,281
بازه روز 6,434 6,280
قیمت مجاز 7,155 6,475
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9716552
تعداد سهام 633 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 233
حجم معاملات 671,525
ارزش معاملات 4.27 میلیارد
ارزش بازار 4.025 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 659,525 508,647
حقوقی 12,000 162,878
تعداد خرید فروش
مجموع 93 45
حقیقی 92 42
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 959.433 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,070 6,370 6,403 2,702 1
1 180 6,364 6,404 3,685 4
1 920 6,363 6,409 200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65