قیمت پایانی تغییر درصد
11,934 580.00 4.63

داده ها

آخرین معامله 11,900 614.00 4.91
قیمت پایانی 11,934 580.00 4.63
اولین قیمت 12,191
قیمت دیروز 12,514
بازه روز 12,450 11,889
قیمت مجاز 13,139 11,889
بازه هفته 13,060 12,400
بازه سال - -
P/E 18235152
تعداد سهام 633 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,012
حجم معاملات 4.646 میلیون
ارزش معاملات 55.451 میلیارد
ارزش بازار 7.554 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.404 میلیون 3.946 میلیون
حقوقی 242,151 700,000
تعداد خرید فروش
مجموع 337 166
حقیقی 335 163
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 5.464 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 11,910 11,910 10,327 1
5 202,570 11,900 12,100 799 1
4 5,825 11,889 12,111 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65