قیمت پایانی تغییر درصد
6,608 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,665 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,608 0.00 0.00
اولین قیمت 6,438
قیمت دیروز 6,608
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,155 6,475
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10097024
تعداد سهام 633 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.183 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 6,642 6,666 32,198 1
2 3,377 6,630 6,690 1,000 1
1 700 6,625 6,699 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65