قیمت پایانی تغییر درصد
6,366 114.00 1.76

داده ها

آخرین معامله 6,398 82.00 1.27
قیمت پایانی 6,366 114.00 1.76
اولین قیمت 6,589
قیمت دیروز 6,480
بازه روز 6,650 6,226
قیمت مجاز 6,804 6,156
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9727248
تعداد سهام 633 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 222
حجم معاملات 1.045 میلیون
ارزش معاملات 6.654 میلیارد
ارزش بازار 4.03 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 868,099 1.004 میلیون
حقوقی 177,250 41,300
تعداد خرید فروش
مجموع 83 51
حقیقی 79 49
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 865.458 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 6,320 6,399 537 1
1 4,000 6,275 6,400 1,500 1
1 265 6,271 6,408 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65