قیمت پایانی تغییر درصد
7,877 129.00 1.61

داده ها

آخرین معامله 7,999 7.00 0.09
قیمت پایانی 7,877 129.00 1.61
اولین قیمت 8,000
قیمت دیروز 8,006
بازه روز 8,210 7,680
قیمت مجاز 8,406 7,606
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12036056
تعداد سهام 633 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 227
حجم معاملات 1.111 میلیون
ارزش معاملات 8.752 میلیارد
ارزش بازار 4.986 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.011 میلیون 713,212
حقوقی 100,000 397,787
تعداد خرید فروش
مجموع 62 85
حقیقی 61 83
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.346 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,100 7,951 7,999 8,700 1
1 1,000 7,901 8,000 35,918 3
2 2,000 7,900 8,100 35,640 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65