قیمت پایانی تغییر درصد
6,318 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,336 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,318 0.00 0.00
اولین قیمت 6,336
قیمت دیروز 6,318
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,429 5,817
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9653904
تعداد سهام 633 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.999 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 6,151 6,337 1,574 3
1 10,000 6,003 6,338 207,290 7
1 1,000 6,000 6,429 18,640 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65