قیمت پایانی تغییر درصد
2,767 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,768 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,767 0.00 0.00
اولین قیمت 2,693
قیمت دیروز 2,767
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,391 2,253
بازه هفته 2,659 2,360
بازه سال - -
P/E 373545
تعداد سهام 1.39 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.846 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 43,227 2,320 2,322 550 1
1 24,279 2,305 2,337 1,319 1
1 500 2,271 2,338 32,188 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65