داده ها

آخرین معامله 3,150 235.00 6.94
قیمت پایانی 3,176 209.00 6.17
اولین قیمت 3,518
قیمت دیروز 3,385
بازه روز 3,518 3,080
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 428760
تعداد سهام 1.39 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 358
حجم معاملات 1.335 میلیون
ارزش معاملات 4.24 میلیارد
ارزش بازار 4.415 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.335 میلیون 1.335 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 152 56
حقیقی 152 56
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65