داده ها

آخرین معامله 2,588 10.00 0.38
قیمت پایانی 2,541 57.00 2.19
اولین قیمت 2,691
قیمت دیروز 2,598
بازه روز 2,691 2,480
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 343035
تعداد سهام 1.39 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 222
حجم معاملات 1.226 میلیون
ارزش معاملات 3.117 میلیارد
ارزش بازار 3.532 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.226 میلیون 1.226 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 79 55
حقیقی 79 55
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65