داده ها

آخرین معامله 1,379 27.00 1.92
قیمت پایانی 1,368 38.00 2.70
اولین قیمت 1,449
قیمت دیروز 1,406
بازه روز 1,449 1,320
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 184680
تعداد سهام 1.39 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 19
حجم معاملات 55,169
ارزش معاملات 75.458 میلیون
ارزش بازار 1.902 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 55,169 55,169
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 13 10
حقیقی 13 10
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65