قیمت پایانی تغییر درصد
5,096 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,096 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,096 0.00 0.00
اولین قیمت 5,096
قیمت دیروز 5,096
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,350 4,842
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 866320
تعداد سهام 2.192 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 876,779

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.17 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 409 4,612 5,319 4,100 1
0 0 0 5,450 4,000 1
0 0 0 5,500 13,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65