قیمت پایانی تغییر درصد
5,005 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,005 0.00 0.00
اولین قیمت 4,941
قیمت دیروز 5,005
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,567 5,037
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 850850
تعداد سهام 2.192 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 876,779

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.971 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 4,940 4,988 5,900 1
1 5,000 4,855 4,999 300 1
1 8,250 4,825 5,000 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65