قیمت پایانی تغییر درصد
3,891 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,802 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,891 0.00 0.00
اولین قیمت 3,864
قیمت دیروز 3,891
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,051 3,667
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 661470
تعداد سهام 1.461 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 584,519

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.686 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 3,805 3,879 11,435 1
1 30,000 3,803 3,890 3,000 1
2 12,327 3,802 3,915 15,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65