قیمت پایانی تغییر درصد
4,822 30.00 0.63

داده ها

آخرین معامله 4,826 34.00 0.71
قیمت پایانی 4,822 30.00 0.63
اولین قیمت 4,709
قیمت دیروز 4,792
بازه روز 4,865 4,706
قیمت مجاز 5,567 5,037
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 819740
تعداد سهام 2.192 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 876,779

معاملات

تعداد معاملات 396
حجم معاملات 2.144 میلیون
ارزش معاملات 10.336 میلیارد
ارزش بازار 10.57 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.144 میلیون 2.109 میلیون
حقوقی 0 35,000
تعداد خرید فروش
مجموع 144 118
حقیقی 144 116
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 168.77 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 110,713 4,823 4,826 4,700 1
1 1,000 4,811 4,842 500 1
1 5,858 4,808 4,844 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65