قیمت پایانی تغییر درصد
5,463 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,463 0.00 0.00
اولین قیمت 5,470
قیمت دیروز 5,463
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,787 5,237
بازه هفته 5,431 5,079
بازه سال - -
P/E 928710
تعداد سهام 2.74 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.096 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.968 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 52,853 5,500 5,512 2,274 2
1 10,000 5,495 5,520 6,600 2
2 1,190 5,491 5,529 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65