قیمت پایانی تغییر درصد
4,807 179.00 3.87

داده ها

آخرین معامله 4,817 189.00 4.08
قیمت پایانی 4,807 179.00 3.87
اولین قیمت 4,700
قیمت دیروز 4,628
بازه روز 4,859 4,653
قیمت مجاز 4,859 4,397
بازه هفته 4,830 4,296
بازه سال - -
P/E 817190
تعداد سهام 2.74 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.096 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,631
حجم معاملات 7.284 میلیون
ارزش معاملات 35.016 میلیارد
ارزش بازار 13.171 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.887 میلیون 6.434 میلیون
حقوقی 396,435 849,636
تعداد خرید فروش
مجموع 534 576
حقیقی 532 574
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.179 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,615 4,805 4,817 965 1
1 24,212 4,800 4,818 10,000 1
2 530 4,780 4,820 20,837 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65