قیمت پایانی تغییر درصد
5,146 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,199 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,146 0.00 0.00
اولین قیمت 5,135
قیمت دیروز 5,146
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,675 5,135
بازه هفته 6,200 5,376
بازه سال - -
P/E 874820
تعداد سهام 2.74 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.096 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 220 5,188 5,188 2,000 1
1 25,770 5,185 5,200 3,000 1
1 1,129 5,182 5,210 34,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65