قیمت پایانی تغییر درصد
5,225 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,131 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,225 0.00 0.00
اولین قیمت 5,420
قیمت دیروز 5,225
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,567 5,037
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 888250
تعداد سهام 2.192 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 876,779

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.453 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,005 4,900 5,305 1,700 1
1 750 4,686 5,400 50,000 1
1 2,000 4,248 5,450 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/26)

65