قیمت پایانی تغییر درصد
4,839 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,870 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,839 0.00 0.00
اولین قیمت 4,700
قیمت دیروز 4,839
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,567 5,037
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 822630
تعداد سهام 2.192 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 876,779

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.607 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
47 1.594 میلیون 4,870 4,975 20,000 1
1 209 4,850 5,065 10,000 1
1 500 4,825 5,178 3,630 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/21)

65