قیمت پایانی تغییر درصد
10,818 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,909 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,818 0.00 0.00
اولین قیمت 10,909
قیمت دیروز 10,818
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,909 9,871
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 140634
تعداد سهام 420.741 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 168,296

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.552 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
61 1.074 میلیون 10,909 0 0 0
1 9,127 10,725 0 0 0
1 265 10,391 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65