قیمت پایانی تغییر درصد
9,276 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,425 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,276 0.00 0.00
اولین قیمت 9,695
قیمت دیروز 9,276
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,732 8,806
بازه هفته 9,967 8,741
بازه سال - -
P/E 120588
تعداد سهام 420.741 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 168,296

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.903 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,041 9,410 9,500 1,000 1
1 96 9,350 9,509 2,123 1
1 500 9,340 9,545 2,437 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65