قیمت پایانی تغییر درصد
3,048 27.00 0.88

داده ها

آخرین معامله 2,922 153.00 4.98
قیمت پایانی 3,048 27.00 0.88
اولین قیمت 3,000
قیمت دیروز 3,075
بازه روز 3,000 2,922
قیمت مجاز 3,228 2,922
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 39624
تعداد سهام 420.741 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 168,296

معاملات

تعداد معاملات 5
حجم معاملات 39,779
ارزش معاملات 117.797 میلیون
ارزش بازار 1.282 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 39,779 39,779
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 3
حقیقی 4 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 32,995 2,922 3,090 1,050 1
1 500 2,755 3,100 5,221 1
0 0 0 3,118 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65