قیمت پایانی تغییر درصد
3,987 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,910 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,987 0.00 0.00
اولین قیمت 4,080
قیمت دیروز 3,987
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,884 2,610
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 51831
تعداد سهام 420.741 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 189,251

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.677 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 3,900 3,959 50,000 1
1 37,408 3,895 3,960 2,500 1
1 15,800 3,890 3,980 1,380 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65