قیمت پایانی تغییر درصد
5,954 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,985 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,954 0.00 0.00
اولین قیمت 5,700
قیمت دیروز 5,954
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,884 2,610
بازه هفته 5,424 5,420
بازه سال - -
P/E 77402
تعداد سهام 420.741 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 189,251

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.505 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 395,000 5,985 6,666 500 1
2 8,374 5,900 7,777 500 1
1 15,000 5,850 8,888 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65