قیمت پایانی تغییر درصد
959 23.00 2.34

داده ها

آخرین معامله 982 0.00 0.00
قیمت پایانی 959 23.00 2.34
اولین قیمت 991
قیمت دیروز 982
بازه روز 991 940
قیمت مجاز 1,031 933
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 163030
تعداد سهام 12.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,379
حجم معاملات 35.58 میلیون
ارزش معاملات 34.104 میلیارد
ارزش بازار 11.988 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 31.88 میلیون 35.48 میلیون
حقوقی 3.7 میلیون 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 699 320
حقیقی 692 319
حقوقی 7 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.452 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 51,028 973 984 74,907 3
1 35,000 971 986 27,289 1
1 10,000 965 987 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65