قیمت پایانی تغییر درصد
1,815 91.00 4.77

داده ها

آخرین معامله 1,811 95.00 4.98
قیمت پایانی 1,815 91.00 4.77
اولین قیمت 1,852
قیمت دیروز 1,906
بازه روز 1,889 1,811
قیمت مجاز 2,001 1,811
بازه هفته 1,945 1,871
بازه سال - -
P/E 308550
تعداد سهام 12.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,943
حجم معاملات 70.595 میلیون
ارزش معاملات 128.129 میلیارد
ارزش بازار 22.688 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 38.328 میلیون 42.953 میلیون
حقوقی 32.267 میلیون 27.642 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,310 585
حقیقی 1,294 580
حقوقی 16 5
تغییر حقوقی به حقیقی 8.395 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 22,900 1,809 1,811 2.956 میلیون 33
1 6,000 1,780 1,819 95,403 1
1 10,016 1,755 1,820 47,931 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65