قیمت پایانی تغییر درصد
758 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 750 0.00 0.00
قیمت پایانی 758 0.00 0.00
اولین قیمت 767
قیمت دیروز 758
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 787 713
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 128860
تعداد سهام 12.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.475 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 748 759 47,000 2
1 8,000 747 760 332 1
3 150,000 746 771 7,749 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65