قیمت پایانی تغییر درصد
955 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 970 0.00 0.00
قیمت پایانی 955 0.00 0.00
اولین قیمت 935
قیمت دیروز 955
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 951 861
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 162350
تعداد سهام 12.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.938 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 28,370 961 971 31,000 3
5 500,000 960 972 56,700 5
1 19,860 959 973 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65