قیمت پایانی تغییر درصد
1,076 22.00 2.00

داده ها

آخرین معامله 1,069 29.00 2.64
قیمت پایانی 1,076 22.00 2.00
اولین قیمت 1,094
قیمت دیروز 1,098
بازه روز 1,096 1,063
قیمت مجاز 951 861
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 182920
تعداد سهام 12.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,009
حجم معاملات 28.836 میلیون
ارزش معاملات 31.027 میلیارد
ارزش بازار 13.45 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 27.569 میلیون 28.713 میلیون
حقوقی 1.267 میلیون 123,371
تعداد خرید فروش
مجموع 603 349
حقیقی 598 346
حقوقی 5 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.231 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 46,406 1,064 1,069 49,343 1
6 45,174 1,063 1,077 11,626 2
4 121,124 1,062 1,079 51,500 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65