قیمت پایانی تغییر درصد
1,291 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,294 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,291 0.00 0.00
اولین قیمت 1,280
قیمت دیروز 1,291
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 951 861
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 219470
تعداد سهام 12.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.138 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1034 91.416 میلیون 1,294 1,299 10,000 1
1 8,000 1,293 1,300 10,000 1
1 4,237 1,292 1,303 40,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65