قیمت پایانی تغییر درصد
765 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 769 0.00 0.00
قیمت پایانی 765 0.00 0.00
اولین قیمت 780
قیمت دیروز 765
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 981 889
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 229500
تعداد سهام 7.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.184 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.089 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 715 769 771 1,000 1
2 33,443 767 773 28,085 1
2 12,333 766 774 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65