قیمت پایانی تغییر درصد
907 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 900 0.00 0.00
قیمت پایانی 907 0.00 0.00
اولین قیمت 920
قیمت دیروز 907
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 981 889
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 272100
تعداد سهام 7.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.184 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.22 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,200 898 908 10,000 1
1 3,000 897 909 100,000 1
4 101,167 895 910 45,013 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65