قیمت پایانی تغییر درصد
1,328 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,336 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,328 0.00 0.00
اولین قیمت 1,349
قیمت دیروز 1,328
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,416 1,282
بازه هفته 1,392 1,258
بازه سال - -
P/E 398400
تعداد سهام 7.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.184 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.571 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 21,516 1,336 1,339 11,260 3
2 101,000 1,330 1,340 66,164 7
1 26,000 1,329 1,341 2,874 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65