قیمت پایانی تغییر درصد
742 12.00 1.64

داده ها

آخرین معامله 759 29.00 3.97
قیمت پایانی 742 12.00 1.64
اولین قیمت 720
قیمت دیروز 730
بازه روز 765 718
قیمت مجاز 711 645
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 222600
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 929
حجم معاملات 18.283 میلیون
ارزش معاملات 13.56 میلیارد
ارزش بازار 4.452 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17.783 میلیون 17.483 میلیون
حقوقی 500,000 800,018
تعداد خرید فروش
مجموع 229 227
حقیقی 228 224
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 222.613 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 70,000 754 759 18,655 2
1 40,407 751 760 165,000 2
2 125,200 743 763 66,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65