قیمت پایانی تغییر درصد
898 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 909 0.00 0.00
قیمت پایانی 898 0.00 0.00
اولین قیمت 855
قیمت دیروز 898
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 909 823
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 269400
تعداد سهام 7.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.184 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.148 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
41 3.504 میلیون 909 911 6 1
1 4,000 904 950 1,100 1
2 19,560 902 955 1,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65