قیمت پایانی تغییر درصد
988 11.00 1.13

داده ها

آخرین معامله 978 1.00 0.10
قیمت پایانی 988 11.00 1.13
اولین قیمت 977
قیمت دیروز 977
بازه روز 1,000 950
قیمت مجاز 981 889
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 296400
تعداد سهام 7.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.184 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,184
حجم معاملات 33.728 میلیون
ارزش معاملات 33.315 میلیارد
ارزش بازار 7.864 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 33.689 میلیون 33.668 میلیون
حقوقی 38,666 60,000
تعداد خرید فروش
مجموع 623 528
حقیقی 622 527
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 21.078 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 19,721 978 984 29,099 1
1 13,000 975 988 15,197 1
1 3,000 972 989 11,619 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65