قیمت پایانی تغییر درصد
1,409 49.00 3.60

داده ها

آخرین معامله 1,409 49.00 3.60
قیمت پایانی 1,409 49.00 3.60
اولین قیمت 1,417
قیمت دیروز 1,360
بازه روز 1,428 1,360
قیمت مجاز 1,428 1,292
بازه هفته 1,500 1,322
بازه سال - -
P/E 422700
تعداد سهام 7.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.184 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,050
حجم معاملات 15.07 میلیون
ارزش معاملات 21.232 میلیارد
ارزش بازار 11.216 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 15.07 میلیون 14.97 میلیون
حقوقی 0 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 347 301
حقیقی 347 300
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 140.9 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,406 1,409 293 1
1 100,000 1,405 1,410 9,489 2
1 21,268 1,404 1,415 99,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65