قیمت پایانی تغییر درصد
41,592 999.00 2.35

داده ها

آخرین معامله 40,462 2,129.00 5.00
قیمت پایانی 41,592 999.00 2.35
اولین قیمت 40,462
قیمت دیروز 42,591
بازه روز 44,699 40,462
قیمت مجاز 44,720 40,462
بازه هفته 49,723 45,101
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,839
حجم معاملات 7.369 میلیون
ارزش معاملات 306.511 میلیارد
ارزش بازار 8.318 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.482 میلیون 7.181 میلیون
حقوقی 886,950 188,000
تعداد خرید فروش
مجموع 924 857
حقیقی 918 853
حقوقی 6 4
تغییر حقوقی به حقیقی 29.071 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25 40,462 40,462 1.982 میلیون 240
1 157 39,218 40,463 249 2
0 0 0 41,000 4,083 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65