قیمت پایانی تغییر درصد
8,106 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,106 0.00 0.00
اولین قیمت 8,171
قیمت دیروز 8,106
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.621 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 34,653 8,200 8,200 79 1
1 10,000 8,190 8,260 1,651 1
2 1,700 8,150 8,280 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65