قیمت پایانی تغییر درصد
9,010 180.00 1.96

داده ها

آخرین معامله 9,000 190.00 2.07
قیمت پایانی 9,010 180.00 1.96
اولین قیمت 9,024
قیمت دیروز 9,190
بازه روز 9,024 9,000
قیمت مجاز 9,649 8,731
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 27
حجم معاملات 20,547
ارزش معاملات 185.122 میلیون
ارزش بازار 1.802 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 20,547 17,847
حقوقی 0 2,700
تعداد خرید فروش
مجموع 9 20
حقیقی 9 18
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 24.327 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 8,779 9,000 2,660 1
1 350 8,778 9,020 4,920 1
1 10,000 8,777 9,022 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65