قیمت پایانی تغییر درصد
5,985 50.00 0.84

داده ها

آخرین معامله 5,985 50.00 0.84
قیمت پایانی 5,985 50.00 0.84
اولین قیمت 5,980
قیمت دیروز 5,935
بازه روز 6,025 5,893
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 435
حجم معاملات 435,318
ارزش معاملات 2.605 میلیارد
ارزش بازار 1.197 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 387,728 415,318
حقوقی 47,590 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 93 301
حقیقی 91 300
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 165.126 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,943 5,986 11,186 1
1 1,000 5,940 6,010 1,000 1
1 670 5,939 6,020 80 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65