قیمت پایانی تغییر درصد
2,701 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,740 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,701 0.00 0.00
اولین قیمت 2,700
قیمت دیروز 2,701
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,724 2,466
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2004142
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.891 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 2,689 2,739 1,000 1
1 1,000 2,688 2,740 10,847 1
1 8,573 2,687 2,750 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65