قیمت پایانی تغییر درصد
7,744 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,949 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,744 0.00 0.00
اولین قیمت 7,601
قیمت دیروز 7,744
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,949 7,193
بازه هفته 7,949 7,061
بازه سال - -
P/E 5746048
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.421 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
38 1.038 میلیون 7,949 7,949 3 1
1 188 7,900 8,282 830 1
1 130 7,807 8,666 1,460 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65