قیمت پایانی تغییر درصد
4,462 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,471 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,462 0.00 0.00
اولین قیمت 4,469
قیمت دیروز 4,462
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,471 4,047
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3310804
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.123 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 350 4,444 4,471 688 1
2 5,750 4,405 0 0 0
1 256 4,278 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65