قیمت پایانی تغییر درصد
4,083 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,083 0.00 0.00
اولین قیمت 4,148
قیمت دیروز 4,083
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,282 3,876
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3029586
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.858 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,117 4,040 4,054 2,484 1
2 23,235 4,038 4,070 39,505 1
2 1,287 4,030 4,099 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65