قیمت پایانی تغییر درصد
5,954 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,034 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,954 0.00 0.00
اولین قیمت 5,932
قیمت دیروز 5,954
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,170 5,584
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4417868
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.168 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,915 6,034 6,036 3,110 1
1 10,000 6,020 6,042 9 1
1 900 5,975 6,046 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65