قیمت پایانی تغییر درصد
6,411 256.00 3.84

داده ها

آخرین معامله 6,519 148.00 2.22
قیمت پایانی 6,411 256.00 3.84
اولین قیمت 6,649
قیمت دیروز 6,667
بازه روز 6,730 6,334
قیمت مجاز 4,297 3,889
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4756962
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 298
حجم معاملات 874,314
ارزش معاملات 5.605 میلیارد
ارزش بازار 4.488 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 787,891 813,314
حقوقی 86,423 61,000
تعداد خرید فروش
مجموع 123 76
حقیقی 122 74
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 162.987 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 6,368 6,519 2,764 1
1 4,000 6,353 6,530 20,000 1
1 1,700 6,337 6,560 10,818 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65