قیمت پایانی تغییر درصد
10,653 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,653 0.00 0.00
اولین قیمت 10,323
قیمت دیروز 10,653
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,987 15,371
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,492

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.175 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 10,416 10,597 7,415 1
1 5,000 10,400 10,640 100 1
1 9,000 10,330 10,650 2,850 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65