قیمت پایانی تغییر درصد
10,988 244.00 2.17

داده ها

آخرین معامله 11,000 232.00 2.07
قیمت پایانی 10,988 244.00 2.17
اولین قیمت 11,255
قیمت دیروز 11,232
بازه روز 11,299 10,703
قیمت مجاز 11,793 10,671
بازه هفته 11,390 10,950
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 855
حجم معاملات 2.065 میلیون
ارزش معاملات 22.691 میلیارد
ارزش بازار 19.778 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.231 میلیون 1.291 میلیون
حقوقی 834,057 774,535
تعداد خرید فروش
مجموع 249 203
حقیقی 246 199
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 654.028 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,015 10,940 11,000 9,976 1
1 1,000 10,936 11,100 3,573 2
1 1,000 10,935 11,112 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65