قیمت پایانی تغییر درصد
9,296 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,130 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,296 0.00 0.00
اولین قیمت 9,280
قیمت دیروز 9,296
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,737 8,811
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.733 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,397 9,136 9,230 585 1
1 5,977 9,135 9,240 2,000 1
1 1,000 9,130 9,299 1,786 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65