اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سرمایه گذاری درشرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحصیل سهام شرکت نرم افزاری تندر نور- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سرمایه گذاری درشرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحصیل سهام شرکت نرم افزاری تندر نور- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
قیمت پایانی تغییر درصد
11,836 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,967 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,836 0.00 0.00
اولین قیمت 11,400
قیمت دیروز 11,836
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,967 10,829
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 873,591

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 35.508 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 233 11,959 11,967 20,731 7
3 2,704 11,950 12,200 1,500 1
1 1,000 11,946 12,289 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65