قیمت پایانی تغییر درصد
29,819 1,277.00 4.47

داده ها

آخرین معامله 29,966 1,424.00 4.99
قیمت پایانی 29,819 1,277.00 4.47
اولین قیمت 29,900
قیمت دیروز 28,542
بازه روز 29,969 28,650
قیمت مجاز 29,969 27,115
بازه هفته 28,650 26,251
بازه سال - -
P/E 57401575
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 333
حجم معاملات 835,583
ارزش معاملات 24.916 میلیارد
ارزش بازار 25.048 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 456,306 329,343
حقوقی 379,277 506,240
تعداد خرید فروش
مجموع 133 113
حقیقی 114 111
حقوقی 19 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.786 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 3,399 29,800 29,800 50,000 1
1 66 29,796 29,966 5,899 1
1 300 29,600 29,967 3,819 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65