قیمت پایانی تغییر درصد
25,393 215.00 0.85

داده ها

آخرین معامله 25,001 177.00 0.70
قیمت پایانی 25,393 215.00 0.85
اولین قیمت 26,389
قیمت دیروز 25,178
بازه روز 26,389 25,001
قیمت مجاز 11,714 10,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 48881525
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 16
حجم معاملات 77,949
ارزش معاملات 2.035 میلیارد
ارزش بازار 21.33 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 77,949 7,533
حقوقی 0 70,416
تعداد خرید فروش
مجموع 11 8
حقیقی 11 6
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.788 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,382 25,001 25,500 30,734 1
1 100 24,907 26,277 20 1
1 4,000 24,901 26,279 5,150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65