قیمت پایانی تغییر درصد
11,334 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,773 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,334 0.00 0.00
اولین قیمت 10,773
قیمت دیروز 11,334
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,714 10,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 21817950
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.521 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 10,773 9,198 5
0 0 0 10,920 100 1
0 0 0 11,149 1,507 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65