قیمت پایانی تغییر درصد
36,369 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 36,299 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,369 0.00 0.00
اولین قیمت 36,299
قیمت دیروز 36,369
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 40,119 36,299
بازه هفته 39,000 38,200
بازه سال - -
P/E 70010325
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 248,694

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 30.55 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 36,299 560 1
0 0 0 36,985 1,000 1
0 0 0 36,994 1,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65