قیمت پایانی تغییر درصد
11,174 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,690 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,174 0.00 0.00
اولین قیمت 11,166
قیمت دیروز 11,174
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,340 11,166
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 21509950
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.386 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,953 11,166 11,688 10,000 1
0 0 0 11,689 2,290 1
0 0 0 11,690 3,750 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65