قیمت پایانی تغییر درصد
44,486 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 44,848 0.00 0.00
قیمت پایانی 44,486 0.00 0.00
اولین قیمت 43,700
قیمت دیروز 44,486
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 45,101 40,807
بازه هفته 45,100 42,000
بازه سال - -
P/E 85635550
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 232,807

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 37.368 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 44 44,000 44,848 4,000 1
1 70 43,973 44,855 1,570 3
1 50 43,950 44,859 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65