قیمت پایانی تغییر درصد
7,341 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,014 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,341 0.00 0.00
اولین قیمت 7,014
قیمت دیروز 7,341
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,752 7,014
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14131425
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.166 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 7,014 6,145 1
0 0 0 7,020 700 1
0 0 0 7,100 3,250 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65