قیمت پایانی تغییر درصد
15,750 33.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 15,980 263.00 1.67
قیمت پایانی 15,750 33.00 0.21
اولین قیمت 15,100
قیمت دیروز 15,717
بازه روز 15,997 15,100
قیمت مجاز 11,714 10,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 30318750
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 18
حجم معاملات 53,441
ارزش معاملات 851.025 میلیون
ارزش بازار 13.23 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3,441 53,441
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 15
حقیقی 6 15
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 787.5 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 362 15,222 15,890 45 1
1 183 15,200 15,900 315 1
1 1,000 15,110 15,975 4,419 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65