قیمت پایانی تغییر درصد
2,253 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,253 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,253 0.00 0.00
اولین قیمت 2,253
قیمت دیروز 2,253
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,365 2,141
بازه هفته 2,253 2,005
بازه سال - -
P/E 594792
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.506 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 22,085 2,253 2,314 1,800 2
2 2,219 2,165 2,360 437 1
3 46,000 2,151 2,580 398 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65