قیمت پایانی تغییر درصد
1,217 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,222 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,217 0.00 0.00
اولین قیمت 1,193
قیمت دیروز 1,217
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,473 1,333
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 321288
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.434 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 338,954 1,222 1,240 20,000 1
1 3,284 1,212 1,246 1,010 1
1 17,000 1,201 1,250 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65