قیمت پایانی تغییر درصد
1,420 54.00 3.95

داده ها

آخرین معامله 1,426 60.00 4.39
قیمت پایانی 1,420 54.00 3.95
اولین قیمت 1,335
قیمت دیروز 1,366
بازه روز 1,434 1,335
قیمت مجاز 1,473 1,333
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 374880
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 268
حجم معاملات 1.862 میلیون
ارزش معاملات 2.645 میلیارد
ارزش بازار 2.84 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 501,358 1.762 میلیون
حقوقی 1.361 میلیون 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 45 116
حقیقی 41 115
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.791 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 108 1,424 1,426 2,700 1
1 10,000 1,418 1,428 12,314 1
1 6,184 1,412 1,429 65,445 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65