قیمت پایانی تغییر درصد
1,259 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,259 0.00 0.00
اولین قیمت 1,244
قیمت دیروز 1,259
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,321 1,197
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 332376
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.518 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,235 1,282 15,000 1
1 1,000 1,233 1,283 6,000 1
2 13,000 1,232 1,289 12,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/30)

65