قیمت پایانی تغییر درصد
1,506 21.00 1.41

داده ها

آخرین معامله 1,540 55.00 3.70
قیمت پایانی 1,506 21.00 1.41
اولین قیمت 1,559
قیمت دیروز 1,485
بازه روز 1,559 1,503
قیمت مجاز 1,559 1,411
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 397584
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 29
حجم معاملات 245,412
ارزش معاملات 381.366 میلیون
ارزش بازار 3.012 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 246,412 236,412
حقوقی 0 10,000
تعداد خرید فروش
مجموع 13 17
حقیقی 13 16
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 15.06 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,515 1,540 377 1
1 3,000 1,514 1,557 5,000 1
2 8,700 1,513 1,558 70,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65