قیمت پایانی تغییر درصد
2,306 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,370 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,306 0.00 0.00
اولین قیمت 2,380
قیمت دیروز 2,306
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,480 2,244
بازه هفته 2,445 2,181
بازه سال - -
P/E 608784
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.612 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,840 2,370 2,377 4,451 1
1 40,000 2,364 2,380 56,972 4
1 8,322 2,360 2,384 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65