قیمت پایانی تغییر درصد
2,055 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,040 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,055 0.00 0.00
اولین قیمت 1,990
قیمت دیروز 2,055
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,087 1,889
بازه هفته 2,070 2,000
بازه سال - -
P/E 408945
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 678.15 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,031 2,040 2,080 10,000 1
6 300,000 2,030 2,083 10,000 1
1 33,203 2,025 2,084 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65