قیمت پایانی تغییر درصد
2,451 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,483 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,451 0.00 0.00
اولین قیمت 2,260
قیمت دیروز 2,451
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,573 2,329
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 487749
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 808.83 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,076 2,312 0 0 0
1 3,000 2,247 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65