قیمت پایانی تغییر درصد
3,201 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,102 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,201 0.00 0.00
اولین قیمت 3,052
قیمت دیروز 3,201
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,561 3,223
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 636999
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.056 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 32,550 3,102 3,184 3,463 1
1 500 3,100 3,225 1,000 1
1 15,000 3,060 3,227 3,556 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65