قیمت پایانی تغییر درصد
2,076 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,070 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,076 0.00 0.00
اولین قیمت 2,131
قیمت دیروز 2,076
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,168 1,962
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 413124
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 685.08 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,069 2,099 5,000 1
1 4,500 2,068 2,119 5,107 1
1 5,000 2,067 2,124 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65