قیمت پایانی تغییر درصد
4,894 197.00 3.87

داده ها

آخرین معامله 4,837 254.00 4.99
قیمت پایانی 4,894 197.00 3.87
اولین قیمت 4,951
قیمت دیروز 5,091
بازه روز 5,116 4,837
قیمت مجاز 3,561 3,223
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 973906
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 355
حجم معاملات 1.927 میلیون
ارزش معاملات 9.43 میلیارد
ارزش بازار 1.615 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.927 میلیون 1.927 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 120 66
حقیقی 120 66
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 600 4,837 4,955 15,000 1
1 260 4,800 4,970 2,000 2
1 320 3,159 4,975 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65