قیمت پایانی تغییر درصد
11,100 528.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 11,100 528.00 4.99
قیمت پایانی 11,100 528.00 4.99
اولین قیمت 11,100
قیمت دیروز 10,572
بازه روز 11,100 11,100
قیمت مجاز 11,100 10,044
بازه هفته 10,488 10,110
بازه سال - -
P/E 2208900
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 161
حجم معاملات 287,561
ارزش معاملات 3.192 میلیارد
ارزش بازار 3.663 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 287,561 287,561
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 14 129
حقیقی 14 129
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
530 5.836 میلیون 11,100 12,460 2,222 1
3 1,385 11,099 13,247 1,000 1
1 3,000 11,010 13,248 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65