قیمت پایانی تغییر درصد
3,552 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,520 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,552 0.00 0.00
اولین قیمت 3,500
قیمت دیروز 3,552
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,561 3,223
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 706848
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.172 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,222 3,500 3,500 5,000 1
1 1,360 3,470 3,520 2,500 1
1 5,000 3,401 3,521 9,500 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65