قیمت پایانی تغییر درصد
2,812 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,825 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,812 0.00 0.00
اولین قیمت 2,817
قیمت دیروز 2,812
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,904 2,628
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2165240
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 478.04 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,290 2,798 2,840 1,710 1
1 33,821 2,790 2,844 15,500 2
1 415 2,776 2,847 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65