قیمت پایانی تغییر درصد
5,942 176.00 2.88

داده ها

آخرین معامله 5,913 205.00 3.35
قیمت پایانی 5,942 176.00 2.88
اولین قیمت 6,400
قیمت دیروز 6,118
بازه روز 6,400 5,813
قیمت مجاز 6,423 5,813
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4575340
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,196
حجم معاملات 9.461 میلیون
ارزش معاملات 56.217 میلیارد
ارزش بازار 2.199 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.391 میلیون 9.389 میلیون
حقوقی 70,000 71,767
تعداد خرید فروش
مجموع 928 341
حقیقی 927 340
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 10.5 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 34,412 5,889 5,924 1,000 1
5 39,172 5,813 5,925 5,000 1
1 10,000 5,030 5,927 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65