قیمت پایانی تغییر درصد
7,764 199.00 2.50

داده ها

آخرین معامله 7,778 185.00 2.32
قیمت پایانی 7,764 199.00 2.50
اولین قیمت 8,190
قیمت دیروز 7,963
بازه روز 8,190 7,565
قیمت مجاز 8,361 7,565
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5978280
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,063
حجم معاملات 2.733 میلیون
ارزش معاملات 21.216 میلیارد
ارزش بازار 2.873 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.603 میلیون 2.733 میلیون
حقوقی 130,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 424 299
حقیقی 423 299
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.009 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,931 7,731 7,778 9,616 2
3 103,000 7,730 7,780 17,500 3
1 4,162 7,710 7,785 4,986 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65