قیمت پایانی تغییر درصد
3,089 46.00 1.47

داده ها

آخرین معامله 3,080 55.00 1.75
قیمت پایانی 3,089 46.00 1.47
اولین قیمت 3,185
قیمت دیروز 3,135
بازه روز 3,185 3,036
قیمت مجاز 2,904 2,628
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2378530
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 314
حجم معاملات 1.137 میلیون
ارزش معاملات 3.513 میلیارد
ارزش بازار 525.13 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 589,254 639,254
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 53 45
حقیقی 52 45
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 154.45 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 3,060 3,079 350 1
1 350 3,051 3,080 19,605 1
1 500 3,048 3,085 557 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65