قیمت پایانی تغییر درصد
3,385 161.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 3,385 161.00 4.99
قیمت پایانی 3,385 161.00 4.99
اولین قیمت 3,385
قیمت دیروز 3,224
بازه روز 3,385 3,385
قیمت مجاز 3,554 3,216
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2606450
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 12
حجم معاملات 390,510
ارزش معاملات 1.322 میلیارد
ارزش بازار 575.45 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 390,510 390,510
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 7
حقیقی 9 7
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
101 4.883 میلیون 3,554 3,554 100,000 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65