قیمت پایانی تغییر درصد
2,782 34.00 1.24

داده ها

آخرین معامله 2,788 40.00 1.46
قیمت پایانی 2,782 34.00 1.24
اولین قیمت 2,735
قیمت دیروز 2,748
بازه روز 2,788 2,735
قیمت مجاز 2,885 2,611
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2142140
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 6
حجم معاملات 224,510
ارزش معاملات 624.635 میلیون
ارزش بازار 472.94 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 224,510 224,510
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 2
حقیقی 2 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 18,644 2,700 2,798 14,640 1
1 2,550 2,699 2,799 10,691 2
1 3,505 2,698 2,800 15,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65