قیمت پایانی تغییر درصد
29,914 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 30,062 0.00 0.00
قیمت پایانی 29,914 0.00 0.00
اولین قیمت 29,780
قیمت دیروز 29,914
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,107 23,621
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 46396614
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 499,875

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 59.828 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 395,500 30,062 45,950 4,079 1
1 200 29,802 46,568 95 1
2 1,796 29,801 51,414 1,373 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65