قیمت پایانی تغییر درصد
21,396 829.00 3.73

داده ها

آخرین معامله 21,290 935.00 4.21
قیمت پایانی 21,396 829.00 3.73
اولین قیمت 22,077
قیمت دیروز 22,225
بازه روز 22,077 21,186
قیمت مجاز 23,336 21,114
بازه هفته 19,700 18,850
بازه سال - -
P/E 33185196
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 525,238

معاملات

تعداد معاملات 2,958
حجم معاملات 3.025 میلیون
ارزش معاملات 64.722 میلیارد
ارزش بازار 128.376 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.869 میلیون 2.999 میلیون
حقوقی 156,316 26,066
تعداد خرید فروش
مجموع 1,193 904
حقیقی 1,189 902
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.787 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 99 21,290 21,290 372 1
3 1,372 21,289 21,294 10,234 1
3 3,208 21,288 21,298 3,885 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65