قیمت پایانی تغییر درصد
39,174 381.00 0.96

داده ها

آخرین معامله 39,111 444.00 1.12
قیمت پایانی 39,174 381.00 0.96
اولین قیمت 39,450
قیمت دیروز 39,555
بازه روز 39,787 39,001
قیمت مجاز 42,097 38,089
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 60758874
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 250,897

معاملات

تعداد معاملات 274
حجم معاملات 345,865
ارزش معاملات 13.549 میلیارد
ارزش بازار 78.348 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 131,859 106,472
حقوقی 214,006 239,393
تعداد خرید فروش
مجموع 121 68
حقیقی 118 66
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 994.51 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,250 39,080 39,111 19,672 1
1 10,000 39,072 39,132 40,935 1
1 445 39,065 39,350 267 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65