قیمت پایانی تغییر درصد
45,992 97.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 45,600 295.00 0.64
قیمت پایانی 45,992 97.00 0.21
اولین قیمت 45,700
قیمت دیروز 45,895
بازه روز 47,500 44,800
قیمت مجاز 48,189 43,601
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 71333592
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 215,969

معاملات

تعداد معاملات 86
حجم معاملات 88,650
ارزش معاملات 4.089 میلیارد
ارزش بازار 91.984 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 28,650 88,650
حقوقی 60,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 43 44
حقیقی 42 44
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.76 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 1,941 45,600 45,602 585 1
2 250 45,560 45,700 18 1
2 2,150 45,559 45,900 10,795 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65