قیمت پایانی تغییر درصد
51,187 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 51,899 0.00 0.00
قیمت پایانی 51,187 0.00 0.00
اولین قیمت 50,500
قیمت دیروز 51,187
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 42,097 38,089
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 79391037
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 250,897

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 102.374 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 133 51,780 51,899 3,000 1
2 586 51,750 51,900 147 1
6 7,730 51,681 51,970 472 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65