قیمت پایانی تغییر درصد
69,799 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 69,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 69,799 0.00 0.00
اولین قیمت 72,500
قیمت دیروز 69,799
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,929 18,937
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 108258249
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 418.794 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 700 69,550 69,555 100 1
1 53 69,525 69,592 305 1
6 8,475 69,522 69,594 16,944 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65