قیمت پایانی تغییر درصد
44,551 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 44,787 0.00 0.00
قیمت پایانی 44,551 0.00 0.00
اولین قیمت 44,824
قیمت دیروز 44,551
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 42,097 38,089
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 69098601
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 250,897

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 89.102 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 110 44,787 44,790 500 1
1 548 44,781 44,800 600 1
1 667 44,125 44,900 3,600 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65