قیمت پایانی تغییر درصد
5,811 4.00 0.07

داده ها

آخرین معامله 5,807 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,811 4.00 0.07
اولین قیمت 5,851
قیمت دیروز 5,807
بازه روز 5,851 5,807
قیمت مجاز 4,394 3,976
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -598533
تعداد سهام 15 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 80
حجم معاملات 198,641
ارزش معاملات 1.154 میلیارد
ارزش بازار 87.165 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 170,729 149,003
حقوقی 27,912 49,638
تعداد خرید فروش
مجموع 48 24
حقیقی 47 23
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 126.25 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 79,588 5,807 5,815 10,582 2
3 46,024 5,800 5,816 7,884 1
5 73,134 5,790 5,820 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65