قیمت پایانی تغییر درصد
2,708 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,713 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,708 0.00 0.00
اولین قیمت 2,713
قیمت دیروز 2,708
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,464 2,230
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -278924
تعداد سهام 15 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 40.62 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
34 1.659 میلیون 2,713 0 0 0
1 500 2,710 0 0 0
1 15,000 2,696 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65