قیمت پایانی تغییر درصد
3,530 74.00 2.14

داده ها

آخرین معامله 3,520 64.00 1.85
قیمت پایانی 3,530 74.00 2.14
اولین قیمت 3,593
قیمت دیروز 3,456
بازه روز 3,599 3,471
قیمت مجاز 3,628 3,284
بازه هفته 3,268 3,125
بازه سال - -
P/E -363590
تعداد سهام 15 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,560
حجم معاملات 14.678 میلیون
ارزش معاملات 51.821 میلیارد
ارزش بازار 52.95 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.28 میلیون 12.713 میلیون
حقوقی 4.399 میلیون 1.966 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 451 215
حقیقی 446 205
حقوقی 5 10
تغییر حقوقی به حقیقی 8.589 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,125 3,520 3,537 6,120 1
1 1,500 3,515 3,540 30,508 2
1 1,700 3,511 3,548 27,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65