قیمت پایانی تغییر درصد
5,867 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,935 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,867 0.00 0.00
اولین قیمت 5,835
قیمت دیروز 5,867
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,126 5,544
بازه هفته 6,365 6,042
بازه سال - -
P/E -604301
تعداد سهام 15 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 88.005 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 5,937 5,937 10 1
1 5,000 5,935 5,938 5,000 1
1 5,402 5,931 5,939 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65