قیمت پایانی تغییر درصد
32,292 88.00 0.27

داده ها

آخرین معامله 31,700 680.00 2.10
قیمت پایانی 32,292 88.00 0.27
اولین قیمت 32,400
قیمت دیروز 32,380
بازه روز 33,299 31,650
قیمت مجاز 33,999 30,761
بازه هفته 33,850 31,000
بازه سال - -
P/E 85186296
تعداد سهام 525 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 210,000

معاملات

تعداد معاملات 691
حجم معاملات 791,794
ارزش معاملات 25.569 میلیارد
ارزش بازار 16.953 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 541,794 664,193
حقوقی 250,000 127,601
تعداد خرید فروش
مجموع 272 171
حقیقی 270 168
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 3.953 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 260 31,603 31,700 6,300 1
1 34 31,600 32,300 10,582 1
1 32 31,510 32,400 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65