قیمت پایانی تغییر درصد
9,514 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,559 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,514 0.00 0.00
اولین قیمت 9,460
قیمت دیروز 9,514
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,936 8,990
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 25097932
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.998 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 9,452 9,559 294 1
1 1,000 9,375 9,600 2,305 3
2 3,000 9,256 9,630 5,980 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65