قیمت پایانی تغییر درصد
11,084 232.00 2.14

داده ها

آخرین معامله 10,850 2.00 0.02
قیمت پایانی 11,084 232.00 2.14
اولین قیمت 10,310
قیمت دیروز 10,852
بازه روز 11,240 10,310
قیمت مجاز 11,258 10,186
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 29239592
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 44
حجم معاملات 84,710
ارزش معاملات 938.91 میلیون
ارزش بازار 2.328 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24,710 62,840
حقوقی 60,000 21,870
تعداد خرید فروش
مجموع 26 20
حقیقی 24 19
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 422.633 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,520 10,620 10,900 1,500 1
1 1,000 10,611 10,998 3,000 1
1 980 10,601 10,999 2,653 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65