قیمت پایانی تغییر درصد
30,260 1,390.00 4.81

داده ها

آخرین معامله 30,313 1,443.00 5.00
قیمت پایانی 30,260 1,390.00 4.81
اولین قیمت 30,313
قیمت دیروز 28,870
بازه روز 30,313 29,003
قیمت مجاز 30,313 27,427
بازه هفته 30,699 27,977
بازه سال - -
P/E 79825880
تعداد سهام 525 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 210,000

معاملات

تعداد معاملات 402
حجم معاملات 1.106 میلیون
ارزش معاملات 33.46 میلیارد
ارزش بازار 15.887 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 876,427 316,483
حقوقی 229,293 789,237
تعداد خرید فروش
مجموع 212 83
حقیقی 210 78
حقوقی 2 5
تغییر حقوقی به حقیقی 16.944 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 1,461 30,313 31,110 700 1
1 1,000 30,016 31,643 1,000 1
1 40 30,011 35,000 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65