قیمت پایانی تغییر درصد
26,868 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,868 0.00 0.00
اولین قیمت 26,960
قیمت دیروز 26,868
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,962 24,396
بازه هفته 26,962 22,550
بازه سال - -
P/E 70877784
تعداد سهام 525 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 210,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.106 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 185 26,850 26,890 2,000 1
1 800 26,801 26,900 3,686 2
1 658 26,800 26,940 4,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65