قیمت پایانی تغییر درصد
5,854 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,880 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,854 0.00 0.00
اولین قیمت 5,879
قیمت دیروز 5,854
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,154 5,568
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15442852
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.229 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,100 5,808 5,880 5,777 1
1 2,000 5,783 5,993 7,500 1
1 1,000 5,776 5,994 519 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65