داده ها

آخرین معامله 10,700 50.00 0.47
قیمت پایانی 10,725 75.00 0.70
اولین قیمت 11,166
قیمت دیروز 10,650
بازه روز 11,166 10,651
قیمت مجاز 11,182 10,118
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 28292550
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 55
حجم معاملات 178,141
ارزش معاملات 1.911 میلیارد
ارزش بازار 2.252 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 178,141 128,141
حقوقی 0 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 28 18
حقیقی 28 17
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 536.25 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,100 10,651 10,799 288 1
1 1,000 10,603 11,000 9,000 1
1 197 10,602 11,160 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/28)

65