قیمت پایانی تغییر درصد
9,277 314.00 3.50

داده ها

آخرین معامله 9,154 191.00 2.13
قیمت پایانی 9,277 314.00 3.50
اولین قیمت 9,411
قیمت دیروز 8,963
بازه روز 9,411 8,870
قیمت مجاز 11,258 10,186
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24472726
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 111
حجم معاملات 555,494
ارزش معاملات 5.153 میلیارد
ارزش بازار 1.948 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 391,774 505,494
حقوقی 163,720 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 40 45
حقیقی 39 44
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.055 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,280 9,154 9,160 140 1
1 480 9,130 9,172 5,050 1
1 151 9,125 9,298 19,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65