قیمت پایانی تغییر درصد
1,955 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,963 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,955 0.00 0.00
اولین قیمت 1,960
قیمت دیروز 1,955
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,052 1,858
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 215050
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 296,384

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.271 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,541 1,963 0 0 0
1 5,000 1,900 0 0 0
1 10,000 1,830 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65