قیمت پایانی تغییر درصد
4,770 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,817 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,770 0.00 0.00
اولین قیمت 4,817
قیمت دیروز 4,770
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,817 4,359
بازه هفته 4,817 3,760
بازه سال - -
P/E 524700
تعداد سهام 1.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 440,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.247 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
43 3.234 میلیون 4,817 0 0 0
2 8,592 4,750 0 0 0
1 250 4,700 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65