قیمت پایانی تغییر درصد
1,569 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,530 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,569 0.00 0.00
اولین قیمت 1,600
قیمت دیروز 1,569
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,588 1,438
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 172590
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 305,250

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.02 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 35,000 1,526 1,548 12,036 1
3 6,200 1,525 1,550 89,286 3
3 33,600 1,520 1,551 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65