قیمت پایانی تغییر درصد
1,531 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,514 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,531 0.00 0.00
اولین قیمت 1,554
قیمت دیروز 1,531
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,001 1,811
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 168410
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 274,725

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 995.15 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,520 1,533 15,938 1
1 13,114 1,518 1,535 18,700 2
1 1,000 1,517 1,538 710 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65