قیمت پایانی تغییر درصد
2,841 145.00 4.86

داده ها

آخرین معامله 2,890 96.00 3.22
قیمت پایانی 2,841 145.00 4.86
اولین قیمت 2,837
قیمت دیروز 2,986
بازه روز 2,900 2,837
قیمت مجاز 3,135 2,837
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 312510
تعداد سهام 1.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 440,000

معاملات

تعداد معاملات 91
حجم معاملات 1.347 میلیون
ارزش معاملات 3.827 میلیارد
ارزش بازار 3.125 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 848,165 1.347 میلیون
حقوقی 499,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 37 60
حقیقی 36 60
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.418 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,500 2,845 2,895 10,000 1
1 977 2,842 2,898 30,000 3
2 49,611 2,841 2,900 8,700 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65