قیمت پایانی تغییر درصد
4,860 196.00 3.88

داده ها

آخرین معامله 4,804 252.00 4.98
قیمت پایانی 4,860 196.00 3.88
اولین قیمت 5,097
قیمت دیروز 5,056
بازه روز 5,170 4,804
قیمت مجاز 5,308 4,804
بازه هفته 5,177 4,747
بازه سال - -
P/E 534600
تعداد سهام 1.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 440,000

معاملات

تعداد معاملات 944
حجم معاملات 5.482 میلیون
ارزش معاملات 26.64 میلیارد
ارزش بازار 5.346 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.482 میلیون 5.482 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 305 181
حقیقی 305 181
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,000 4,647 4,804 111,013 12
1 2,500 4,200 4,880 3,072 1
0 0 0 4,898 27,638 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65