قیمت پایانی تغییر درصد
3,482 96.00 2.68

داده ها

آخرین معامله 3,461 117.00 3.27
قیمت پایانی 3,482 96.00 2.68
اولین قیمت 3,599
قیمت دیروز 3,578
بازه روز 3,599 3,420
قیمت مجاز 3,756 3,400
بازه هفته 3,655 3,265
بازه سال - -
P/E 483998
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,572
حجم معاملات 37.709 میلیون
ارزش معاملات 131.318 میلیارد
ارزش بازار 13.928 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 33.284 میلیون 33.111 میلیون
حقوقی 4.425 میلیون 4.598 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,108 707
حقیقی 1,099 703
حقوقی 9 4
تغییر حقوقی به حقیقی 602.111 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 3,457 3,480 58,463 4
1 10,616 3,454 3,484 34,684 3
5 71,000 3,450 3,485 30,800 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65