قیمت پایانی تغییر درصد
2,240 94.00 4.38

داده ها

آخرین معامله 2,253 107.00 4.99
قیمت پایانی 2,240 94.00 4.38
اولین قیمت 2,120
قیمت دیروز 2,146
بازه روز 2,253 2,118
قیمت مجاز 2,253 2,039
بازه هفته 2,185 1,812
بازه سال - -
P/E 311360
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,634
حجم معاملات 51.054 میلیون
ارزش معاملات 114.348 میلیارد
ارزش بازار 8.96 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 42.554 میلیون 13.101 میلیون
حقوقی 8.5 میلیون 37.953 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 204 324
حقیقی 201 318
حقوقی 3 6
تغییر حقوقی به حقیقی 65.974 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
399 34.608 میلیون 2,253 3,732 5,011 1
3 5,520 2,251 0 0 0
2 997 2,250 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65