قیمت پایانی تغییر درصد
2,991 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,012 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,991 0.00 0.00
اولین قیمت 2,980
قیمت دیروز 2,991
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,012 2,726
بازه هفته 3,354 2,835
بازه سال - -
P/E 415749
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.964 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
49 645,151 3,012 3,075 1,000 1
1 3,315 3,004 3,130 2,760 1
3 44,880 3,000 3,133 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65