قیمت پایانی تغییر درصد
1,127 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,119 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,127 0.00 0.00
اولین قیمت 1,140
قیمت دیروز 1,127
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,153 1,045
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 156653
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.508 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,095 1,130 5,000 1
1 5,000 1,090 1,150 1,000 1
1 2,000 1,080 1,155 26,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/29)

65