قیمت پایانی تغییر درصد
1,279 4.00 0.31

داده ها

آخرین معامله 1,278 3.00 0.24
قیمت پایانی 1,279 4.00 0.31
اولین قیمت 1,283
قیمت دیروز 1,275
بازه روز 1,293 1,275
قیمت مجاز 1,153 1,045
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 177781
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 235
حجم معاملات 3.203 میلیون
ارزش معاملات 4.098 میلیارد
ارزش بازار 5.116 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.203 میلیون 3.203 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 63 87
حقیقی 63 87
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 772 1,277 1,278 24,800 1
2 88,759 1,276 1,279 11,389 1
16 1.147 میلیون 1,275 1,280 37,980 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65