قیمت پایانی تغییر درصد
1,637 47.00 2.96

داده ها

آخرین معامله 1,668 78.00 4.91
قیمت پایانی 1,637 47.00 2.96
اولین قیمت 1,560
قیمت دیروز 1,590
بازه روز 1,669 1,555
قیمت مجاز 1,153 1,045
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 227543
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 952
حجم معاملات 15.482 میلیون
ارزش معاملات 25.342 میلیارد
ارزش بازار 6.548 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.029 میلیون 14.928 میلیون
حقوقی 6.504 میلیون 604,405
تعداد خرید فروش
مجموع 122 350
حقیقی 121 347
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 9.657 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 24,000 1,660 1,667 20,000 1
1 27,817 1,656 1,668 188,495 3
2 33,074 1,651 1,669 704,243 15

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65