قیمت پایانی تغییر درصد
1,081 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,072 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,081 0.00 0.00
اولین قیمت 1,110
قیمت دیروز 1,081
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,153 1,045
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 150259
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.324 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,072 1,080 95,000 1
3 68,642 1,071 1,085 2,000 1
2 51,715 1,070 1,087 4,651 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65