قیمت پایانی تغییر درصد
926 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 907 0.00 0.00
قیمت پایانی 926 0.00 0.00
اولین قیمت 891
قیمت دیروز 926
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 973 881
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 128714
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.704 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 902 925 18,879 1
2 89,880 901 930 192,305 3
1 3,773 900 934 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65