قیمت پایانی تغییر درصد
1,263 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,275 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,263 0.00 0.00
اولین قیمت 1,290
قیمت دیروز 1,263
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,326 1,200
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 175557
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.052 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,259 1,245 1,295 20,000 1
1 50,000 1,202 1,297 20,000 1
1 10,000 1,200 1,305 40,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65