قیمت پایانی تغییر درصد
944 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 953 0.00 0.00
قیمت پایانی 944 0.00 0.00
اولین قیمت 945
قیمت دیروز 944
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 966 874
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 131216
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.776 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 33,400 950 962 6,500 1
1 15,000 943 965 25,000 1
1 13,900 941 966 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65