داده ها

آخرین معامله 27,815 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,835 0.00 0.00
اولین قیمت 26,696
قیمت دیروز 26,835
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,506 26,696
بازه هفته 29,000 28,094
بازه سال - -
P/E 7030770
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 16,908

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 646.724 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 553 27,101 27,814 500 1
2 163 27,001 27,815 101 1
1 737 26,990 27,819 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65