داده ها

آخرین معامله 20,197 1,062.00 5.00
قیمت پایانی 21,029 230.00 1.08
اولین قیمت 22,050
قیمت دیروز 21,259
بازه روز 22,300 20,197
قیمت مجاز 8,749 7,917
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5509598
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 58,316

معاملات

تعداد معاملات 177
حجم معاملات 361,320
ارزش معاملات 7.598 میلیارد
ارزش بازار 506.799 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 161,320 361,320
حقوقی 200,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 93 45
حقیقی 92 45
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 4.206 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 21,538 149 1
0 0 0 21,548 500 1
0 0 0 21,580 1,173 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65