داده ها

آخرین معامله 8,196 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,198 0.00 0.00
اولین قیمت 8,950
قیمت دیروز 8,198
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,607 7,789
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2147876
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,968

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 197.572 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 8,175 9,000 298 2
0 0 0 9,058 287 1
0 0 0 9,345 450 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65