داده ها

آخرین معامله 6,120 33.00 0.54
قیمت پایانی 6,076 11.00 0.18
اولین قیمت 6,064
قیمت دیروز 6,087
بازه روز 6,150 6,064
قیمت مجاز 6,391 5,783
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1591912
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,633

معاملات

تعداد معاملات 52
حجم معاملات 94,534
ارزش معاملات 574.373 میلیون
ارزش بازار 146.432 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 94,534 94,534
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 16 19
حقیقی 16 19
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,472 6,075 6,270 1,000 1
3 9,000 6,070 6,297 7,420 1
1 1,000 6,069 6,349 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65