داده ها

آخرین معامله 27,842 1,325.00 5.00
قیمت پایانی 27,515 998.00 3.76
اولین قیمت 27,842
قیمت دیروز 26,517
بازه روز 27,842 25,220
قیمت مجاز 27,842 25,192
بازه هفته 26,517 20,300
بازه سال - -
P/E 7208930
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,826

معاملات

تعداد معاملات 1,018
حجم معاملات 1.202 میلیون
ارزش معاملات 33.068 میلیارد
ارزش بازار 663.112 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.201 میلیون 1.196 میلیون
حقوقی 1,005 5,500
تعداد خرید فروش
مجموع 339 320
حقیقی 338 319
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 123.68 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 53,306 27,842 0 0 0
1 15 27,700 0 0 0
1 44 27,651 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65