داده ها

آخرین معامله 13,302 633.00 5.00
قیمت پایانی 12,914 245.00 1.93
اولین قیمت 13,302
قیمت دیروز 12,669
بازه روز 13,302 13,301
قیمت مجاز 13,592 12,298
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3383468
تعداد سهام 15.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 38,634

معاملات

تعداد معاملات 30
حجم معاملات 17,231
ارزش معاملات 229.207 میلیون
ارزش بازار 198.876 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17,231 14,731
حقوقی 0 2,500
تعداد خرید فروش
مجموع 8 14
حقیقی 8 13
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 32.285 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 98,105 13,302 23,000 10,000 1
1 400 12,501 0 0 0
1 14,000 12,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/11/3)

65