داده ها

آخرین معامله 8,032 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,085 0.00 0.00
اولین قیمت 8,016
قیمت دیروز 8,085
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,749 7,917
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2118270
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 58,316

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 194.849 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,932 8,032 8,150 1,000 1
1 10,000 8,024 8,199 138 1
1 11,655 8,023 8,200 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/21)

65