داده ها

آخرین معامله 8,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,995 0.00 0.00
اولین قیمت 7,922
قیمت دیروز 7,995
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,749 7,917
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2094690
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 58,316

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 192.68 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 870 8,000 8,100 9,460 1
1 200 7,910 8,250 10,000 1
2 5,582 7,900 8,380 13,432 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65