داده ها

آخرین معامله 7,661 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,580 0.00 0.00
اولین قیمت 7,384
قیمت دیروز 7,580
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,529 6,813
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1985960
تعداد سهام 15.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 38,634

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 116.732 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
30 290,640 7,661 8,195 4,000 1
2 7,000 7,628 8,350 300 1
1 3,000 7,625 8,619 4,466 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65