داده ها

آخرین معامله 40,378 0.00 0.00
قیمت پایانی 39,809 0.00 0.00
اولین قیمت 39,000
قیمت دیروز 39,809
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 40,378 36,534
بازه هفته 40,094 37,000
بازه سال - -
P/E 10429958
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 13,094

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 959.397 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
17 73,815 40,378 40,689 1,530 3
2 520 40,026 41,000 5,000 1
1 193 40,023 41,400 6,351 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65