قیمت پایانی تغییر درصد
26,783 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,783 0.00 0.00
اولین قیمت 26,745
قیمت دیروز 26,783
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,146 23,848
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.678 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,380 26,517 26,800 5,404 2
1 100 26,516 26,900 926 1
1 86 26,510 26,990 6,401 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65