قیمت پایانی تغییر درصد
45,441 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 45,377 0.00 0.00
قیمت پایانی 45,441 0.00 0.00
اولین قیمت 45,450
قیمت دیروز 45,441
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,907 33,393
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.544 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 45,350 45,377 6,500 1
2 3,178 45,300 45,450 3,000 1
1 3,200 45,220 45,453 751 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65