قیمت پایانی تغییر درصد
42,535 1,303.00 3.16

داده ها

آخرین معامله 42,000 768.00 1.86
قیمت پایانی 42,535 1,303.00 3.16
اولین قیمت 43,082
قیمت دیروز 41,232
بازه روز 43,082 41,562
قیمت مجاز 36,907 33,393
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 166
حجم معاملات 315,009
ارزش معاملات 13.399 میلیارد
ارزش بازار 4.254 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 195,009 217,883
حقوقی 120,000 97,126
تعداد خرید فروش
مجموع 63 59
حقیقی 59 56
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 972.946 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 41,754 42,750 10,762 2
1 200 41,753 42,797 21,903 2
1 540 41,562 42,798 27,052 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65