قیمت پایانی تغییر درصد
31,010 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 30,833 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,010 0.00 0.00
اولین قیمت 31,111
قیمت دیروز 31,010
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,907 33,393
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.101 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 30,833 369,571 30
0 0 0 31,500 260 1
0 0 0 31,600 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65