قیمت پایانی تغییر درصد
25,651 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,651 0.00 0.00
اولین قیمت 25,011
قیمت دیروز 25,651
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,180 23,688
بازه هفته 26,000 24,501
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.13 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,115 25,997 26,100 122 1
1 1,710 25,950 26,111 509 1
2 613 25,708 26,159 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65