قیمت پایانی تغییر درصد
34,372 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 34,880 0.00 0.00
قیمت پایانی 34,372 0.00 0.00
اولین قیمت 35,555
قیمت دیروز 34,372
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,907 33,393
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.437 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 34,389 34,687 20,000 1
2 1,500 33,410 34,999 1,000 1
1 1,000 33,400 35,000 2,368 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65