قیمت پایانی تغییر درصد
16,466 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,646 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,466 0.00 0.00
اولین قیمت 15,800
قیمت دیروز 16,466
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,236 10,012
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.647 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 16,621 0 0 0
1 684 16,505 0 0 0
1 490 16,504 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65