قیمت پایانی تغییر درصد
25,889 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,889 0.00 0.00
اولین قیمت 27,000
قیمت دیروز 25,889
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,183 24,595
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.589 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 21,124 26,900 15,000 1
0 0 0 27,000 800 2
0 0 0 27,400 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65