قیمت پایانی تغییر درصد
5,500 261.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 5,500 261.00 4.98
قیمت پایانی 5,500 261.00 4.98
اولین قیمت 5,500
قیمت دیروز 5,239
بازه روز 5,500 5,500
قیمت مجاز 5,500 4,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3509000
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 110,011

معاملات

تعداد معاملات 11
حجم معاملات 114,577
ارزش معاملات 630.174 میلیون
ارزش بازار 891 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 114,577 114,577
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 7
حقیقی 3 7
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 33,239 5,500 0 0 0
3 2,100 5,449 0 0 0
1 1,000 5,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65