قیمت پایانی تغییر درصد
19,656 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,760 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,656 0.00 0.00
اولین قیمت 20,350
قیمت دیروز 19,656
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,459 19,417
بازه هفته 21,196 17,061
بازه سال - -
P/E 12540528
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 64,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.184 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,100 19,551 19,760 7,345 1
1 600 19,500 19,829 204 1
1 933 19,441 19,870 13,929 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65