قیمت پایانی تغییر درصد
4,976 148.00 3.07

داده ها

آخرین معامله 5,069 241.00 4.99
قیمت پایانی 4,976 148.00 3.07
اولین قیمت 4,698
قیمت دیروز 4,828
بازه روز 5,069 4,651
قیمت مجاز 5,006 4,530
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3174688
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,712

معاملات

تعداد معاملات 464
حجم معاملات 2.123 میلیون
ارزش معاملات 10.564 میلیارد
ارزش بازار 806.112 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.123 میلیون 2.123 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 224 88
حقیقی 224 88
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
46 356,320 5,069 5,076 210 1
1 589 5,060 5,196 206 1
1 807 5,050 5,217 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65