داده ها

آخرین معامله 4,820 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,808 0.00 0.00
اولین قیمت 4,828
قیمت دیروز 4,808
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,835 4,375
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3067504
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,354

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 778.896 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,093 4,753 4,820 17,991 3
1 213 4,713 4,821 3,439 1
1 1,000 4,711 4,822 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65