قیمت پایانی تغییر درصد
14,711 513.00 3.37

داده ها

آخرین معامله 15,399 175.00 1.15
قیمت پایانی 14,711 513.00 3.37
اولین قیمت 14,500
قیمت دیروز 15,224
بازه روز 15,450 14,463
قیمت مجاز 15,985 14,463
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9385618
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 64,800

معاملات

تعداد معاملات 116
حجم معاملات 156,753
ارزش معاملات 2.306 میلیارد
ارزش بازار 2.383 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 156,753 156,753
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 72 29
حقیقی 72 29
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 600 15,210 15,399 6,639 1
1 500 15,200 15,400 149 1
1 328 15,100 15,430 7,470 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65