قیمت پایانی تغییر درصد
12,638 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,638 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,638 0.00 0.00
اولین قیمت 12,638
قیمت دیروز 12,638
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,006 4,530
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8063044
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,712

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.047 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
17 83,368 12,638 12,966 500 1
1 1,000 12,600 0 0 0
1 500 12,570 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65