قیمت پایانی تغییر درصد
1,643 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,642 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,643 0.00 0.00
اولین قیمت 1,660
قیمت دیروز 1,643
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,814 1,642
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 205375
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.528 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 32.86 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,642 1.125 میلیون 36
0 0 0 1,643 11,000 1
0 0 0 1,644 17,114 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65