قیمت پایانی تغییر درصد
1,860 21.00 1.12

داده ها

آخرین معامله 1,875 6.00 0.32
قیمت پایانی 1,860 21.00 1.12
اولین قیمت 1,875
قیمت دیروز 1,881
بازه روز 1,892 1,825
قیمت مجاز 1,975 1,787
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 232500
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.64 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 4,507
حجم معاملات 60.29 میلیون
ارزش معاملات 112.115 میلیارد
ارزش بازار 37.2 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 57.32 میلیون 37.31 میلیون
حقوقی 2.97 میلیون 22.98 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,693 647
حقیقی 1,689 642
حقوقی 4 5
تغییر حقوقی به حقیقی 37.218 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 40,360 1,841 1,841 45,762 2
3 31,772 1,840 1,844 31,887 2
2 34,169 1,838 1,845 60,215 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65