قیمت پایانی تغییر درصد
2,294 45.00 1.92

داده ها

آخرین معامله 2,339 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,294 45.00 1.92
اولین قیمت 2,350
قیمت دیروز 2,339
بازه روز 2,370 2,250
قیمت مجاز 2,455 2,223
بازه هفته 2,469 2,179
بازه سال - -
P/E 286750
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.232 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,427
حجم معاملات 13.41 میلیون
ارزش معاملات 30.766 میلیارد
ارزش بازار 45.88 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.538 میلیون 12.402 میلیون
حقوقی 3.871 میلیون 1.007 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 578 318
حقیقی 571 311
حقوقی 7 7
تغییر حقوقی به حقیقی 6.57 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 600 2,309 2,339 349 1
1 10,000 2,301 2,340 24,310 1
2 4,827 2,300 2,341 94,138 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65