قیمت پایانی تغییر درصد
2,543 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,520 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,543 0.00 0.00
اولین قیمت 2,550
قیمت دیروز 2,543
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,677 2,423
بازه هفته 2,689 2,501
بازه سال - -
P/E 317875
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.831 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 50.86 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 99,969 2,560 2,560 130,697 11
2 24,359 2,520 2,565 7,129 1
1 1,900 2,513 2,579 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65