قیمت پایانی تغییر درصد
4,766 143.00 3.09

داده ها

آخرین معامله 4,800 177.00 3.83
قیمت پایانی 4,766 143.00 3.09
اولین قیمت 4,849
قیمت دیروز 4,623
بازه روز 4,849 4,620
قیمت مجاز 1,908 1,728
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2611768
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,741

معاملات

تعداد معاملات 715
حجم معاملات 3.34 میلیون
ارزش معاملات 15.919 میلیارد
ارزش بازار 2.526 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.311 میلیون 3.046 میلیون
حقوقی 28,762 293,924
تعداد خرید فروش
مجموع 312 181
حقیقی 311 178
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.264 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 65,876 4,800 4,810 14,680 2
1 20 4,799 4,832 28,321 1
1 40,000 4,754 4,835 8,960 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65