قیمت پایانی تغییر درصد
1,904 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,879 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,904 0.00 0.00
اولین قیمت 1,951
قیمت دیروز 1,904
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,988 1,800
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1043392
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 235,627

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.009 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,050 1,841 1,879 4,000 1
2 3,455 1,840 1,880 1,549 2
1 3,505 1,839 1,912 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65