قیمت پایانی تغییر درصد
2,541 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,562 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,541 0.00 0.00
اولین قیمت 2,520
قیمت دیروز 2,541
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,562 2,318
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1392468
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 234,632

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 762.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 43,058 2,562 0 0 0
1 3,000 2,550 0 0 0
1 3,550 2,546 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65