قیمت پایانی تغییر درصد
6,074 171.00 2.74

داده ها

آخرین معامله 6,040 205.00 3.28
قیمت پایانی 6,074 171.00 2.74
اولین قیمت 6,350
قیمت دیروز 6,245
بازه روز 6,549 5,933
قیمت مجاز 6,557 5,933
بازه هفته 6,389 5,944
بازه سال - -
P/E 3328552
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 212,000

معاملات

تعداد معاملات 1,712
حجم معاملات 5.332 میلیون
ارزش معاملات 32.384 میلیارد
ارزش بازار 3.219 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.225 میلیون 5.223 میلیون
حقوقی 106,858 109,000
تعداد خرید فروش
مجموع 786 354
حقیقی 784 352
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 13.011 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,026 6,014 6,040 6,387 1
1 20,000 6,013 6,050 17,589 1
1 20,000 6,012 6,069 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65