قیمت پایانی تغییر درصد
1,861 61.00 3.39

داده ها

آخرین معامله 1,890 90.00 5.00
قیمت پایانی 1,861 61.00 3.39
اولین قیمت 1,802
قیمت دیروز 1,800
بازه روز 1,890 1,802
قیمت مجاز 1,908 1,728
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1019828
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,741

معاملات

تعداد معاملات 112
حجم معاملات 468,823
ارزش معاملات 872.245 میلیون
ارزش بازار 986.33 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 468,823 373,836
حقوقی 0 94,987
تعداد خرید فروش
مجموع 30 51
حقیقی 30 50
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 176.771 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 12,682 1,890 1,897 2,500 1
1 41,750 1,875 1,900 5,000 1
1 3,000 1,807 1,930 3,850 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65