قیمت پایانی تغییر درصد
1,913 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,920 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,913 0.00 0.00
اولین قیمت 1,907
قیمت دیروز 1,913
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,908 1,728
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1048324
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,741

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.014 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,341 1,925 1,949 21,000 2
1 3,450 1,924 1,950 16,970 3
1 4,405 1,923 1,952 8,300 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65