قیمت پایانی تغییر درصد
5,383 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,280 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,383 0.00 0.00
اولین قیمت 5,299
قیمت دیروز 5,383
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,676 5,136
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2949884
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 212,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.853 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 210 5,221 5,300 42,695 3
1 200 5,201 5,335 848 1
1 957 5,200 5,349 1,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65