داده ها

آخرین معامله 6,800 139.00 2.09
قیمت پایانی 6,737 76.00 1.14
اولین قیمت 6,827
قیمت دیروز 6,661
بازه روز 6,827 6,431
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.202 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 8
حجم معاملات 3,108
ارزش معاملات 20.94 میلیون
ارزش بازار 8.098 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3,108 3,108
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 4
حقیقی 7 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65