داده ها

آخرین معامله 12,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,000 0.00 0.00
اولین قیمت 12,000
قیمت دیروز 12,000
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,429 10,765
بازه هفته 12,000 10,157
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.202 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.424 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
170 4.669 میلیون 11,429 0 0 0
1 200 11,420 0 0 0
3 15,400 10,765 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65