داده ها

آخرین معامله 2,370 112.00 4.96
قیمت پایانی 2,365 107.00 4.74
اولین قیمت 2,262
قیمت دیروز 2,258
بازه روز 2,370 2,262
قیمت مجاز 2,370 2,146
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 858495
تعداد سهام 1.32 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 99
حجم معاملات 585,378
ارزش معاملات 1.385 میلیارد
ارزش بازار 3.122 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 585,378 585,378
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 37 43
حقیقی 37 43
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 237,240 2,370 2,377 1,500 1
1 1,600 2,361 0 0 0
1 5,000 2,301 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65