داده ها

آخرین معامله 1,880 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,882 0.00 0.00
اولین قیمت 1,900
قیمت دیروز 1,882
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,147 1,943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 683166
تعداد سهام 1.32 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.484 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 800 1,870 1,901 10,000 1
3 12,103 1,868 1,902 9,758 1
1 10,000 1,863 1,903 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65