قیمت پایانی تغییر درصد
5,617 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,521 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,617 0.00 0.00
اولین قیمت 5,750
قیمت دیروز 5,617
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,830 5,276
بازه هفته 5,985 5,421
بازه سال - -
P/E 2038971
تعداد سهام 1.32 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.414 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,860 5,520 5,557 18,000 2
2 10,200 5,500 5,598 11,420 1
1 850 5,301 5,599 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65