داده ها

آخرین معامله 4,413 210.00 5.00
قیمت پایانی 4,384 181.00 4.31
اولین قیمت 4,299
قیمت دیروز 4,203
بازه روز 4,413 4,060
قیمت مجاز 2,147 1,943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1591392
تعداد سهام 1.32 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 308
حجم معاملات 3.749 میلیون
ارزش معاملات 16.436 میلیارد
ارزش بازار 5.787 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.739 میلیون 1.319 میلیون
حقوقی 10,500 2.43 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 59 104
حقیقی 58 100
حقوقی 1 4
تغییر حقوقی به حقیقی 10.607 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
22 411,904 4,413 4,500 8,350 1
1 4,601 4,286 4,530 1,000 1
1 50,000 4,285 4,588 5,405 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65