داده ها

آخرین معامله 2,381 105.00 4.22
قیمت پایانی 2,444 42.00 1.69
اولین قیمت 2,591
قیمت دیروز 2,486
بازه روز 2,591 2,365
قیمت مجاز 2,147 1,943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 887172
تعداد سهام 1.32 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 202
حجم معاملات 1.347 میلیون
ارزش معاملات 3.292 میلیارد
ارزش بازار 3.226 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.347 میلیون 1.347 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 82 47
حقیقی 82 47
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,301 2,381 2,399 10,000 1
3 7,000 2,380 2,400 78,710 2
1 1,000 2,379 2,410 22,030 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65