قیمت پایانی تغییر درصد
4,483 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,520 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,483 0.00 0.00
اولین قیمت 4,439
قیمت دیروز 4,483
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,527 4,097
بازه هفته 4,545 4,152
بازه سال - -
P/E 1627329
تعداد سهام 1.32 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.918 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 4,516 4,516 29,986 1
1 3,000 4,509 4,521 20,590 1
3 64,651 4,508 4,526 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65