داده ها

آخرین معامله 2,004 55.00 2.67
قیمت پایانی 2,004 55.00 2.67
اولین قیمت 2,060
قیمت دیروز 2,059
بازه روز 2,060 2,002
قیمت مجاز 2,161 1,957
بازه هفته 2,048 1,973
بازه سال - -
P/E 727452
تعداد سهام 1.32 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 9
حجم معاملات 34,904
ارزش معاملات 69.949 میلیون
ارزش بازار 2.645 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24,901 34,904
حقوقی 10,003 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 5
حقیقی 4 5
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 20.046 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,880 2,002 2,050 21,500 2
1 696 2,000 2,055 12,655 1
2 15,126 1,970 2,057 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65