داده ها

آخرین معامله 2,139 21.00 0.97
قیمت پایانی 2,143 17.00 0.79
اولین قیمت 2,142
قیمت دیروز 2,160
بازه روز 2,169 2,138
قیمت مجاز 2,296 2,078
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 777909
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 73
حجم معاملات 434,251
ارزش معاملات 930.783 میلیون
ارزش بازار 2.143 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 391,964 410,571
حقوقی 42,287 23,680
تعداد خرید فروش
مجموع 16 34
حقیقی 15 33
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 39.875 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 303 2,138 2,139 23,400 1
1 8,000 2,137 2,160 47,290 3
1 7,200 2,136 2,164 11,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65