قیمت پایانی تغییر درصد
18,323 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,977 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,323 0.00 0.00
اولین قیمت 18,255
قیمت دیروز 18,323
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,142 18,224
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 131009450
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 524,109

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 175.901 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 18,182 18,897 30,000 2
1 2,000 18,181 18,977 24,598 1
2 15,000 18,180 18,989 150,000 10

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65