قیمت پایانی تغییر درصد
14,504 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,504 0.00 0.00
اولین قیمت 14,650
قیمت دیروز 14,504
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,158 13,716
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 103703600
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 585,343

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 139.238 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 140 14,360 14,400 15,111 3
1 5,000 14,350 14,460 7,500 1
1 1,310 14,335 14,486 60 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65