قیمت پایانی تغییر درصد
13,466 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,519 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,466 0.00 0.00
اولین قیمت 13,450
قیمت دیروز 13,466
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,040 12,704
بازه هفته 13,680 13,110
بازه سال - -
P/E 96281900
تعداد سهام 19.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 746,157

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 258.547 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 13,478 13,529 500 1
1 207 13,464 13,536 1,000 1
1 125 13,460 13,539 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65