قیمت پایانی تغییر درصد
19,015 30.00 0.16

داده ها

آخرین معامله 19,048 3.00 0.02
قیمت پایانی 19,015 30.00 0.16
اولین قیمت 19,068
قیمت دیروز 19,045
بازه روز 19,120 18,999
قیمت مجاز 20,142 18,224
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 135957250
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 524,109

معاملات

تعداد معاملات 227
حجم معاملات 1.132 میلیون
ارزش معاملات 21.521 میلیارد
ارزش بازار 182.544 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 372,672 252,982
حقوقی 759,081 878,771
تعداد خرید فروش
مجموع 100 47
حقیقی 95 45
حقوقی 5 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.276 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 19,012 19,054 800 1
1 4,000 19,005 19,060 1,000 1
1 3,800 19,004 19,070 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65