قیمت پایانی تغییر درصد
11,103 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,098 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,103 0.00 0.00
اولین قیمت 11,113
قیمت دیروز 11,103
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,650 10,542
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 79386450
تعداد سهام 19.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 901,063

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 213.178 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 11,077 11,098 2,742 1
1 100 11,075 11,100 1,659 2
1 3,915 11,074 11,119 2,316 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65