قیمت پایانی تغییر درصد
19,587 918.00 4.92

داده ها

آخرین معامله 19,590 921.00 4.93
قیمت پایانی 19,587 918.00 4.92
اولین قیمت 19,602
قیمت دیروز 18,669
بازه روز 19,602 19,330
قیمت مجاز 19,602 17,736
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 140047050
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 588,443

معاملات

تعداد معاملات 1,538
حجم معاملات 7.449 میلیون
ارزش معاملات 145.895 میلیارد
ارزش بازار 188.035 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.749 میلیون 2.891 میلیون
حقوقی 1.7 میلیون 4.557 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 764 257
حقیقی 757 241
حقوقی 7 16
تغییر حقوقی به حقیقی 55.967 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 19,590 19,590 130,651 5
1 5,000 19,589 19,598 100,000 1
1 239 19,582 19,599 7,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65