قیمت پایانی تغییر درصد
16,816 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,803 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,816 0.00 0.00
اولین قیمت 16,211
قیمت دیروز 16,816
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,347 15,695
بازه هفته 17,489 16,750
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.549 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 16,803 16,885 726 1
2 3,432 16,800 16,930 1,522 1
1 60 16,789 17,000 21,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65