داده ها

آخرین معامله 13,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,395 0.00 0.00
اولین قیمت 13,200
قیمت دیروز 13,395
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,868 12,548
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.42 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,109 13,161 13,400 729 2
1 1,000 12,985 13,420 126 1
1 1,000 12,980 13,470 1,441 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65