قیمت پایانی تغییر درصد
17,193 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,271 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,193 0.00 0.00
اولین قیمت 16,230
قیمت دیروز 17,193
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,271 15,627
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.674 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
31 86,802 17,271 18,000 6,000 2
1 200 17,270 18,026 2,125 2
2 16,455 17,096 18,200 2,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65