قیمت پایانی تغییر درصد
11,957 569.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 11,957 569.00 5.00
قیمت پایانی 11,957 569.00 5.00
اولین قیمت 11,957
قیمت دیروز 11,388
بازه روز 11,957 11,957
قیمت مجاز 11,957 10,819
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 882
حجم معاملات 105,626
ارزش معاملات 1.263 میلیارد
ارزش بازار 3.946 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 94,747 106,380
حقوقی 11,633 0
تعداد خرید فروش
مجموع 12 865
حقیقی 10 865
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 139.096 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5328 34.731 میلیون 11,957 0 0 0
6 15,596 11,956 0 0 0
3 1,270 11,955 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65