قیمت پایانی تغییر درصد
43,483 1,001.00 2.25

داده ها

آخرین معامله 43,000 1,484.00 3.34
قیمت پایانی 43,483 1,001.00 2.25
اولین قیمت 46,650
قیمت دیروز 44,484
بازه روز 46,650 42,270
قیمت مجاز 35,144 31,798
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 50179382
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 60
حجم معاملات 18,176
ارزش معاملات 786.86 میلیون
ارزش بازار 2.356 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 18,176 18,176
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 41 13
حقیقی 41 13
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 748 42,800 43,000 9,091 1
1 400 42,700 43,990 100 1
1 390 42,650 44,000 1,777 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65