قیمت پایانی تغییر درصد
67,044 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 67,501 0.00 0.00
قیمت پایانی 67,044 0.00 0.00
اولین قیمت 65,210
قیمت دیروز 67,044
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 72,072 65,208
بازه هفته 74,698 65,208
بازه سال - -
P/E 77368776
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.632 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 940 67,001 68,497 1,735 1
1 1,000 66,006 68,498 8 1
1 16 66,000 68,650 450 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65