قیمت پایانی تغییر درصد
66,404 1,901.00 2.78

داده ها

آخرین معامله 67,000 1,305.00 1.91
قیمت پایانی 66,404 1,901.00 2.78
اولین قیمت 69,999
قیمت دیروز 68,305
بازه روز 71,698 64,890
قیمت مجاز 71,720 64,890
بازه هفته 70,009 66,161
بازه سال - -
P/E 76630216
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 137
حجم معاملات 42,821
ارزش معاملات 2.843 میلیارد
ارزش بازار 3.597 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 42,821 42,821
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 64 31
حقیقی 64 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 65,800 67,000 2,095 1
1 500 65,202 67,999 130 1
2 569 64,900 68,800 2,220 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65