قیمت پایانی تغییر درصد
36,888 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 37,153 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,888 0.00 0.00
اولین قیمت 35,400
قیمت دیروز 36,888
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 35,144 31,798
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 42568752
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.998 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 50,901 37,153 37,850 269 1
1 50 36,800 38,500 2,960 1
1 80 36,200 43,800 5,333 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65