قیمت پایانی تغییر درصد
15,572 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,572 0.00 0.00
اولین قیمت 15,800
قیمت دیروز 15,572
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,345 14,789
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17970088
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 32,078

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 843.579 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 5,150 14,789 15,899 9,005 1
0 0 0 16,300 120 1
0 0 0 16,344 69 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65