داده ها

آخرین معامله 27,012 0.00 0.00
قیمت پایانی 27,784 0.00 0.00
اولین قیمت 27,001
قیمت دیروز 27,784
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,173 26,395
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 32062736
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.505 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 16,010 27,999 550 1
0 0 0 28,999 20 1
0 0 0 29,310 450 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65