قیمت پایانی تغییر درصد
79,919 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 80,081 0.00 0.00
قیمت پایانی 79,919 0.00 0.00
اولین قیمت 77,899
قیمت دیروز 79,919
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 80,081 72,455
بازه هفته 79,000 75,000
بازه سال - -
P/E 92226526
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.329 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
24 4,744 80,081 82,116 400 1
2 154 80,000 83,600 1,639 1
1 200 78,200 83,979 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65