قیمت پایانی تغییر درصد
29,933 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 30,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 29,933 0.00 0.00
اولین قیمت 30,000
قیمت دیروز 29,933
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 35,144 31,798
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 34542682
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.622 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,100 29,501 30,199 33 1
1 40 29,121 30,200 119 1
1 500 29,116 30,400 36 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65