قیمت پایانی تغییر درصد
68,657 886.00 1.27

داده ها

آخرین معامله 68,700 843.00 1.21
قیمت پایانی 68,657 886.00 1.27
اولین قیمت 73,019
قیمت دیروز 69,543
بازه روز 73,019 66,066
قیمت مجاز 35,144 31,798
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 79230178
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 171
حجم معاملات 140,995
ارزش معاملات 9.68 میلیارد
ارزش بازار 3.719 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 140,995 140,995
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 84 49
حقیقی 84 49
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 358 66,500 68,700 558 1
3 3,134 66,068 68,836 1,083 2
2 3,050 66,067 68,837 1,188 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65