قیمت پایانی تغییر درصد
3,123 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,124 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,123 0.00 0.00
اولین قیمت 3,124
قیمت دیروز 3,123
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.685 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
415 4.766 میلیون 3,124 3,124 7,819 34
5 6,443 3,123 0 0 0
1 1,212 3,122 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65