داده ها

آخرین معامله 2,546 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,602 0.00 0.00
اولین قیمت 2,546
قیمت دیروز 2,602
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,812 2,546
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 619276
تعداد سهام 1.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.163 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,544 2,380 2,546 4.226 میلیون 192
1 2,529 2,361 2,547 38,000 1
2 4,894 2,350 2,590 224,700 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65