داده ها

آخرین معامله 1,059 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,059 0.00 0.00
اولین قیمت 1,050
قیمت دیروز 1,059
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,114 1,008
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 252042
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 454,545

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 953.1 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,030 1,050 800 1
1 3,900 1,029 1,097 10,000 1
1 1,000 1,028 1,100 25,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65