قیمت پایانی تغییر درصد
1,467 10.00 0.68

داده ها

آخرین معامله 1,418 59.00 3.99
قیمت پایانی 1,467 10.00 0.68
اولین قیمت 1,440
قیمت دیروز 1,477
بازه روز 1,498 1,413
قیمت مجاز 1,458 1,320
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 349146
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 25
حجم معاملات 139,029
ارزش معاملات 201.699 میلیون
ارزش بازار 1.32 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 131,829 139,029
حقوقی 7,200 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 16
حقیقی 7 16
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 10.562 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,422 1,489 5,000 1
1 696 1,418 1,490 6,808 1
2 9,597 1,415 1,498 3,357 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65