داده ها

آخرین معامله 3,320 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,280 0.00 0.00
اولین قیمت 3,248
قیمت دیروز 3,280
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,410 3,086
بازه هفته 3,324 2,992
بازه سال - -
P/E 780640
تعداد سهام 1.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.248 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 4,828 3,240 3,320 112,500 3
2 7,000 3,236 3,330 57,005 2
1 2,000 3,235 3,332 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65