داده ها

آخرین معامله 2,040 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,064 0.00 0.00
اولین قیمت 2,000
قیمت دیروز 2,064
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,337 2,115
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 491232
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.858 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,035 2,078 5,303 1
1 10,000 2,030 2,083 8,201 1
2 1,000 2,013 2,085 1,495 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65