داده ها

آخرین معامله 2,265 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,249 0.00 0.00
اولین قیمت 2,231
قیمت دیروز 2,249
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,337 2,115
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 535262
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.024 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 2,240 2,278 400 1
1 8,605 2,236 2,288 2,000 1
1 1,854 2,231 2,300 12,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65