داده ها

آخرین معامله 2,540 53.00 2.04
قیمت پایانی 2,590 3.00 0.12
اولین قیمت 2,639
قیمت دیروز 2,593
بازه روز 2,639 2,502
قیمت مجاز 2,337 2,115
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 616420
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 185
حجم معاملات 1.002 میلیون
ارزش معاملات 2.596 میلیارد
ارزش بازار 2.331 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.207 میلیون 1.207 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 117 61
حقیقی 117 61
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 66 2,540 2,555 12,520 3
2 10,962 2,533 2,556 22,884 2
1 1,000 2,532 2,580 6,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65