داده ها

آخرین معامله 3,097 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,019 0.00 0.00
اولین قیمت 3,030
قیمت دیروز 3,019
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,169 2,869
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 718522
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.717 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,786 3,097 3,210 1,387 1
1 20,000 2,871 4,048 4,680 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65