قیمت پایانی تغییر درصد
5,024 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,191 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,024 0.00 0.00
اولین قیمت 5,191
قیمت دیروز 5,024
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,104 4,618
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5054144
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.512 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 35,055 5,191 6,000 10,000 1
1 5,000 5,104 7,000 305 1
1 300 4,707 7,888 21,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65