قیمت پایانی تغییر درصد
6,350 1.00 0.02

داده ها

آخرین معامله 6,322 29.00 0.46
قیمت پایانی 6,350 1.00 0.02
اولین قیمت 6,550
قیمت دیروز 6,351
بازه روز 6,550 6,322
قیمت مجاز 7,335 6,637
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6388100
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 12
حجم معاملات 9,794
ارزش معاملات 62.068 میلیون
ارزش بازار 3.175 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9,794 9,794
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 10
حقیقی 5 10
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 6,323 6,487 2,300 2
2 764 6,322 6,488 2,000 1
1 1,650 6,250 6,489 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65