قیمت پایانی تغییر درصد
5,631 3.00 0.05

داده ها

آخرین معامله 5,353 281.00 4.99
قیمت پایانی 5,631 3.00 0.05
اولین قیمت 5,353
قیمت دیروز 5,634
بازه روز 5,353 5,353
قیمت مجاز 5,915 5,353
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5664786
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 5
حجم معاملات 2,107
ارزش معاملات 11.279 میلیون
ارزش بازار 2.816 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,907 2,107
حقوقی 200 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 2
حقیقی 3 2
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.126 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,353 189,189 19
0 0 0 5,380 164 1
0 0 0 5,393 2,423 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65