قیمت پایانی تغییر درصد
26,301 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,379 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,301 0.00 0.00
اولین قیمت 25,556
قیمت دیروز 26,301
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,703 25,065
بازه هفته 26,911 24,300
بازه سال - -
P/E 26458806
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.726 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,892 26,301 26,380 18,728 3
2 1,618 26,300 26,400 2,060 3
1 400 26,291 26,417 3,934 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65