قیمت پایانی تغییر درصد
8,492 17.00 0.20

داده ها

آخرین معامله 8,390 85.00 1.00
قیمت پایانی 8,492 17.00 0.20
اولین قیمت 8,820
قیمت دیروز 8,475
بازه روز 8,820 8,210
قیمت مجاز 7,335 6,637
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8542952
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 82
حجم معاملات 207,112
ارزش معاملات 1.76 میلیارد
ارزش بازار 4.246 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 207,112 207,112
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 52 21
حقیقی 52 21
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,253 8,350 1,050 1
2 1,685 8,251 8,356 300 1
2 1,323 8,235 8,400 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65