قیمت پایانی تغییر درصد
14,796 440.00 3.06

داده ها

آخرین معامله 15,073 717.00 4.99
قیمت پایانی 14,796 440.00 3.06
اولین قیمت 14,689
قیمت دیروز 14,356
بازه روز 15,073 14,362
قیمت مجاز 15,073 13,639
بازه هفته 14,797 13,010
بازه سال - -
P/E 14884776
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 470
حجم معاملات 1.491 میلیون
ارزش معاملات 22.061 میلیارد
ارزش بازار 11.097 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 791,220 912,239
حقوقی 699,808 578,789
تعداد خرید فروش
مجموع 79 269
حقیقی 76 267
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.791 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
24 209,829 15,073 15,083 700 1
1 200 15,011 15,086 2,000 1
1 552 14,420 15,710 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65