قیمت پایانی تغییر درصد
7,701 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,530 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,701 0.00 0.00
اولین قیمت 7,747
قیمت دیروز 7,701
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,086 7,316
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7747206
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.851 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 7,011 7,650 2,000 1
1 154 6,514 7,740 6,000 1
0 0 0 7,747 256 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65