قیمت پایانی تغییر درصد
3,770 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,810 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,770 0.00 0.00
اولین قیمت 3,810
قیمت دیروز 3,770
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,958 3,582
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -5881200
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 565.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 93,380 3,958 4,140 1,000 1
1 15,040 3,501 4,145 2,500 1
0 0 0 4,463 231 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/16)

65