قیمت پایانی تغییر درصد
5,228 172.00 3.40

داده ها

آخرین معامله 5,120 64.00 1.27
قیمت پایانی 5,228 172.00 3.40
اولین قیمت 5,308
قیمت دیروز 5,056
بازه روز 5,308 5,110
قیمت مجاز 4,915 4,447
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 407784
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 106,293

معاملات

تعداد معاملات 379
حجم معاملات 2.054 میلیون
ارزش معاملات 10.739 میلیارد
ارزش بازار 846.936 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.054 میلیون 1.354 میلیون
حقوقی 0 699,949
تعداد خرید فروش
مجموع 145 91
حقیقی 145 89
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.659 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 780 5,116 5,210 3,614 1
1 500 5,112 5,230 50,000 1
1 2,000 5,110 5,250 33,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65