قیمت پایانی تغییر درصد
18,241 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,241 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,241 0.00 0.00
اولین قیمت 18,200
قیمت دیروز 18,241
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,143 17,321
بازه هفته 19,191 17,001
بازه سال - -
P/E 1422798
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 64,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.955 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 589 18,240 18,350 3,891 1
1 273 18,224 18,379 1,000 1
2 300 18,220 18,380 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65