قیمت پایانی تغییر درصد
5,761 12.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 5,700 73.00 1.26
قیمت پایانی 5,761 12.00 0.21
اولین قیمت 5,800
قیمت دیروز 5,773
بازه روز 5,900 5,510
قیمت مجاز 6,061 5,485
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 449358
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 89,429

معاملات

تعداد معاملات 511
حجم معاملات 2.475 میلیون
ارزش معاملات 14.258 میلیارد
ارزش بازار 933.282 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.055 میلیون 2.475 میلیون
حقوقی 420,153 0
تعداد خرید فروش
مجموع 190 143
حقیقی 188 143
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.421 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,700 5,730 2,279 1
2 3,721 5,632 5,739 20,000 1
1 1,766 5,626 5,750 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65