قیمت پایانی تغییر درصد
8,092 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,109 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,092 0.00 0.00
اولین قیمت 7,995
قیمت دیروز 8,092
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,915 4,447
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 631176
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 106,293

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.311 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 8,056 8,109 2,474 1
1 2,966 8,053 8,135 300 1
1 2,000 8,027 8,140 3,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65