قیمت پایانی تغییر درصد
12,462 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,462 0.00 0.00
اولین قیمت 12,977
قیمت دیروز 12,462
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,085 11,839
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 972036
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.019 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 32,040 12,500 12,500 8,826 1
2 30,000 12,499 12,855 5,538 1
1 400 12,434 12,860 27,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65