قیمت پایانی تغییر درصد
3,217 26.00 0.81

داده ها

آخرین معامله 3,200 9.00 0.28
قیمت پایانی 3,217 26.00 0.81
اولین قیمت 3,340
قیمت دیروز 3,191
بازه روز 3,340 3,090
قیمت مجاز 3,350 3,032
بازه هفته 3,329 3,038
بازه سال - -
P/E 562975
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 256
حجم معاملات 1.111 میلیون
ارزش معاملات 3.574 میلیارد
ارزش بازار 3.459 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.031 میلیون 1.111 میلیون
حقوقی 80,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 140 80
حقیقی 139 80
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 257.36 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 3,161 3,200 4,408 1
2 39,362 3,160 3,201 5,000 1
3 4,100 3,150 3,220 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65