قیمت پایانی تغییر درصد
2,366 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,379 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,366 0.00 0.00
اولین قیمت 2,480
قیمت دیروز 2,366
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,443 1,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 414050
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.544 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,000 2,362 2,397 30,000 1
1 2,368 2,360 2,399 30,000 1
1 10,000 2,357 2,400 18,875 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65