قیمت پایانی تغییر درصد
1,068 37.00 3.35

داده ها

آخرین معامله 1,050 55.00 4.98
قیمت پایانی 1,068 37.00 3.35
اولین قیمت 1,081
قیمت دیروز 1,105
بازه روز 1,088 1,050
قیمت مجاز 1,177 1,065
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 186900
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 70
حجم معاملات 508,758
ارزش معاملات 543.1 میلیون
ارزش بازار 1.148 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 508,758 508,758
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 37 12
حقیقی 37 12
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,053 1,098 75 1
2 25,000 1,050 1,099 100 1
1 1,540 947 1,108 9,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65