قیمت پایانی تغییر درصد
1,199 37.00 2.99

داده ها

آخرین معامله 1,180 56.00 4.53
قیمت پایانی 1,199 37.00 2.99
اولین قیمت 1,190
قیمت دیروز 1,236
بازه روز 1,200 1,180
قیمت مجاز 1,297 1,175
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 209825
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 45
حجم معاملات 318,741
ارزش معاملات 377.897 میلیون
ارزش بازار 1.289 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 318,741 318,741
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 25 10
حقیقی 25 10
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,178 1,204 3,940 1
1 4,500 1,177 1,222 10,000 1
1 1,000 1,176 1,250 18,571 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65