قیمت پایانی تغییر درصد
1,492 40.00 2.75

داده ها

آخرین معامله 1,500 48.00 3.31
قیمت پایانی 1,492 40.00 2.75
اولین قیمت 1,499
قیمت دیروز 1,452
بازه روز 1,524 1,435
قیمت مجاز 1,524 1,380
بازه هفته 1,457 1,452
بازه سال - -
P/E 261100
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 65
حجم معاملات 387,608
ارزش معاملات 579.939 میلیون
ارزش بازار 1.604 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 387,608 168,902
حقوقی 0 218,706
تعداد خرید فروش
مجموع 20 24
حقیقی 20 22
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 326.309 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,440 1,500 10,850 1
1 1,082 1,437 1,518 3,009 1
1 1,446 1,435 1,520 22,222 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65