قیمت پایانی تغییر درصد
1,335 4.00 0.30

داده ها

آخرین معامله 1,315 24.00 1.79
قیمت پایانی 1,335 4.00 0.30
اولین قیمت 1,316
قیمت دیروز 1,339
بازه روز 1,317 1,315
قیمت مجاز 1,443 1,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 233625
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 17
حجم معاملات 77,828
ارزش معاملات 102.379 میلیون
ارزش بازار 1.435 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 60,570 77,828
حقوقی 17,258 0
تعداد خرید فروش
مجموع 10 8
حقیقی 9 8
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 23.039 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10 1,315 1,335 10 1
2 6,000 1,291 1,338 2,000 1
1 50,000 1,290 1,340 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65