قیمت پایانی تغییر درصد
2,890 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,893 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,890 0.00 0.00
اولین قیمت 2,893
قیمت دیروز 2,890
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,893 2,619
بازه هفته 2,893 2,300
بازه سال - -
P/E 505750
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.107 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
307 21.333 میلیون 2,893 0 0 0
1 500 2,892 0 0 0
1 14,000 2,825 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65