قیمت پایانی تغییر درصد
1,365 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,361 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,365 0.00 0.00
اولین قیمت 1,410
قیمت دیروز 1,365
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,443 1,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 238875
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.467 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,360 1,380 28,500 1
2 16,620 1,358 1,388 50 1
1 3,479 1,357 1,397 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65