قیمت پایانی تغییر درصد
6,829 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,870 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,829 0.00 0.00
اولین قیمت 6,803
قیمت دیروز 6,829
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,870 6,216
بازه هفته 6,400 5,921
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.415 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
19 307,992 6,870 6,910 7,308 1
1 24,579 6,800 7,089 10 1
2 902 6,700 7,259 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65