قیمت پایانی تغییر درصد
4,861 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,931 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,861 0.00 0.00
اولین قیمت 5,000
قیمت دیروز 4,861
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,146 2,848
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 174,825

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.118 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 25,228 4,931 4,949 3,000 1
1 11,770 4,820 4,950 78,080 7
2 35,562 4,802 4,954 45,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65