قیمت پایانی تغییر درصد
5,159 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,161 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,159 0.00 0.00
اولین قیمت 5,159
قیمت دیروز 5,159
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,701 5,159
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.58 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 5,180 5,191 1,670 1
2 2,896 5,161 5,200 49,300 1
2 2,986 5,159 5,234 4,219 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65