قیمت پایانی تغییر درصد
4,624 104.00 2.30

داده ها

آخرین معامله 4,599 79.00 1.75
قیمت پایانی 4,624 104.00 2.30
اولین قیمت 4,615
قیمت دیروز 4,520
بازه روز 4,730 4,521
قیمت مجاز 4,746 4,294
بازه هفته 4,800 4,225
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 572
حجم معاملات 2.207 میلیون
ارزش معاملات 10.204 میلیارد
ارزش بازار 2.312 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.142 میلیون 2.207 میلیون
حقوقی 65,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 197 139
حقیقی 196 139
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 300.56 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,800 4,598 4,619 12 1
2 6,000 4,597 4,653 20,000 1
1 500 4,591 4,655 2,139 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65