قیمت پایانی تغییر درصد
3,755 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,709 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,755 0.00 0.00
اولین قیمت 3,700
قیمت دیروز 3,755
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,092 3,704
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 111,086

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 863.65 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,700 163,373 9
0 0 0 3,755 10,000 1
0 0 0 3,780 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65