قیمت پایانی تغییر درصد
2,938 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,938 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,938 0.00 0.00
اولین قیمت 2,989
قیمت دیروز 2,938
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,146 2,848
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 174,825

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 675.74 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,122 2,896 2,938 12,198 1
1 1,000 2,870 2,940 9,876 1
1 1,000 2,811 2,969 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65