داده ها

آخرین معامله 2,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,523 0.00 0.00
اولین قیمت 2,520
قیمت دیروز 2,523
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,775 2,511
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 205,002

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 580.29 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 391 2,563 2,692 4,000 1
1 1,000 2,562 2,693 3,633 1
1 111 2,560 2,695 6,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65