داده ها

آخرین معامله 4,288 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,499 0.00 0.00
اولین قیمت 4,288
قیمت دیروز 4,499
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,738 4,288
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 110,791

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.035 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,288 993,646 33
0 0 0 4,737 28,000 1
0 0 0 4,738 34,500 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65