قیمت پایانی تغییر درصد
4,003 43.00 1.09

داده ها

آخرین معامله 4,000 40.00 1.01
قیمت پایانی 4,003 43.00 1.09
اولین قیمت 3,998
قیمت دیروز 3,960
بازه روز 4,079 3,998
قیمت مجاز 3,146 2,848
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 174,825

معاملات

تعداد معاملات 40
حجم معاملات 280,695
ارزش معاملات 1.124 میلیارد
ارزش بازار 920.69 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 280,695 280,695
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 15
حقیقی 18 15
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 3,998 4,000 20,054 3
1 2,000 3,990 4,015 1,250 1
1 1,300 3,981 4,016 10,700 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65