قیمت پایانی تغییر درصد
7,122 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,122 0.00 0.00
اولین قیمت 6,990
قیمت دیروز 7,122
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,260 6,570
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9137526
تعداد سهام 1.152 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 460,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.205 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
152 2.009 میلیون 7,260 7,300 150 1
3 6,389 7,256 7,302 1,630 3
1 200 7,255 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65