قیمت پایانی تغییر درصد
4,779 135.00 2.75

داده ها

آخرین معامله 4,770 144.00 2.93
قیمت پایانی 4,779 135.00 2.75
اولین قیمت 4,945
قیمت دیروز 4,914
بازه روز 4,947 4,670
قیمت مجاز 3,412 3,088
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6131457
تعداد سهام 1.152 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 460,800

معاملات

تعداد معاملات 637
حجم معاملات 3.322 میلیون
ارزش معاملات 15.873 میلیارد
ارزش بازار 5.505 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.322 میلیون 3.322 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 260 144
حقیقی 260 144
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,755 4,695 4,749 2,500 1
2 3,642 4,694 4,750 15,000 1
2 4,000 4,693 4,760 4,277 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65