داده ها

آخرین معامله 3,659 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,601 0.00 0.00
اولین قیمت 3,640
قیمت دیروز 3,601
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,412 3,088
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4620083
تعداد سهام 1.152 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 460,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.148 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,000 3,600 3,670 297 1
1 2,780 3,580 3,750 53,000 1
1 1,394 3,570 3,800 11,345 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65