داده ها

آخرین معامله 3,467 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,467 0.00 0.00
اولین قیمت 3,467
قیمت دیروز 3,467
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,640 3,294
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4448161
تعداد سهام 1.152 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 460,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.994 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
102 1.703 میلیون 3,467 4,050 267 1
2 1,310 3,333 5,500 15,000 1
1 10,455 3,332 6,500 65,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65