قیمت پایانی تغییر درصد
9,114 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,114 0.00 0.00
اولین قیمت 9,450
قیمت دیروز 9,114
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,686 8,764
بازه هفته 9,206 8,940
بازه سال - -
P/E 11693262
تعداد سهام 1.152 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 460,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.499 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,700 9,022 9,050 10,217 1
2 31,000 9,020 9,055 9,733 1
1 15,000 9,002 9,060 368 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65