داده ها

آخرین معامله 3,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,579 0.00 0.00
اولین قیمت 3,577
قیمت دیروز 3,579
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,412 3,088
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4591857
تعداد سهام 1.152 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 460,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.123 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,583 3,604 1,000 1
1 30,000 3,582 3,605 13,080 1
1 26,038 3,581 3,608 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65