داده ها

آخرین معامله 2,962 141.00 5.00
قیمت پایانی 2,961 140.00 4.96
اولین قیمت 2,950
قیمت دیروز 2,821
بازه روز 2,962 2,900
قیمت مجاز 2,962 2,680
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3798963
تعداد سهام 1.152 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 460,800

معاملات

تعداد معاملات 993
حجم معاملات 16.064 میلیون
ارزش معاملات 47.565 میلیارد
ارزش بازار 3.411 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.414 میلیون 4.019 میلیون
حقوقی 5.65 میلیون 12.045 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 323 103
حقیقی 319 101
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 18.936 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 359,464 2,962 6,910 5,200 1
1 1,000 2,960 6,981 150 1
1 9,000 2,952 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65