قیمت پایانی تغییر درصد
7,970 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,920 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,970 0.00 0.00
اولین قیمت 7,970
قیمت دیروز 7,970
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,277 7,489
بازه هفته 8,421 7,532
بازه سال - -
P/E 10225510
تعداد سهام 1.152 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 460,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.181 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 8,047 7,900 7,999 5,050 1
1 200 7,895 8,000 610 2
1 4,000 7,894 8,052 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65