قیمت پایانی تغییر درصد
9,060 19.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 8,849 192.00 2.12
قیمت پایانی 9,060 19.00 0.21
اولین قیمت 9,095
قیمت دیروز 9,041
بازه روز 9,400 8,602
قیمت مجاز 7,948 7,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1920720
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 323
حجم معاملات 575,803
ارزش معاملات 5.217 میلیارد
ارزش بازار 906 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 575,803 575,803
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 132 80
حقیقی 132 80
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 240 8,810 8,868 1,000 1
1 3,800 8,760 9,000 6,978 1
1 700 8,750 9,041 1,084 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65