قیمت پایانی تغییر درصد
7,948 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,101 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,948 0.00 0.00
اولین قیمت 8,448
قیمت دیروز 7,948
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,683 7,857
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1684976
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 794.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,336 8,038 8,189 1,950 1
2 12,253 8,000 8,190 9,875 2
1 880 7,920 8,198 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65