قیمت پایانی تغییر درصد
15,665 686.00 4.20

داده ها

آخرین معامله 15,750 601.00 3.68
قیمت پایانی 15,665 686.00 4.20
اولین قیمت 15,534
قیمت دیروز 16,351
بازه روز 16,299 15,534
قیمت مجاز 7,948 7,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3320980
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,053
حجم معاملات 3.469 میلیون
ارزش معاملات 54.345 میلیارد
ارزش بازار 1.567 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.519 میلیون 3.519 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 269 519
حقیقی 269 519
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 246 15,750 15,930 8,798 2
1 1,248 15,706 15,939 634 1
1 1,148 15,704 15,943 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65