قیمت پایانی تغییر درصد
7,599 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,570 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,599 0.00 0.00
اولین قیمت 7,787
قیمت دیروز 7,599
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,948 7,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1610988
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 759.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 123 7,570 7,679 36,187 1
2 5,200 7,562 7,701 1,000 1
1 200 7,560 7,720 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65