قیمت پایانی تغییر درصد
7,278 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,388 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,278 0.00 0.00
اولین قیمت 7,615
قیمت دیروز 7,278
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,948 7,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1542936
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 727.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,139 7,276 7,397 500 1
4 155,308 7,275 7,398 136 1
1 3,000 7,273 7,435 1,860 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65