قیمت پایانی تغییر درصد
25,834 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,293 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,834 0.00 0.00
اولین قیمت 25,517
قیمت دیروز 25,834
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,923 25,265
بازه هفته 26,169 23,700
بازه سال - -
P/E 5476808
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.583 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,981 25,293 25,850 1,293 2
2 3,100 25,285 25,950 1,000 1
1 500 25,280 25,989 299 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65