قیمت پایانی تغییر درصد
9,241 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,249 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,241 0.00 0.00
اولین قیمت 9,100
قیمت دیروز 9,241
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,521 8,615
بازه هفته 9,330 8,600
بازه سال - -
P/E 4712910
تعداد سهام 27 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.161 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 249.507 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 9,248 9,249 16,137 1
2 295 9,247 9,250 4,647 1
2 25,032 9,246 9,272 5,449 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65