قیمت پایانی تغییر درصد
5,480 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,470 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,480 0.00 0.00
اولین قیمت 5,700
قیمت دیروز 5,480
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,754 5,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2794800
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.668 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 109.6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,470 356,115 18
0 0 0 5,500 106,500 2
0 0 0 5,515 1,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65