قیمت پایانی تغییر درصد
7,214 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,214 0.00 0.00
اولین قیمت 7,386
قیمت دیروز 7,214
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,599 6,877
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3679140
تعداد سهام 27 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.373 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 194.778 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 333,627 7,200 7,238 6,000 1
2 5,500 7,199 7,240 250 1
1 1,000 7,181 7,244 14,010 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65