قیمت پایانی تغییر درصد
5,541 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,541 0.00 0.00
اولین قیمت 5,605
قیمت دیروز 5,541
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,749 5,203
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2825910
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.917 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 110.82 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,800 5,511 5,550 4,000 1
3 2,580 5,510 5,560 10,000 1
1 1,000 5,507 5,570 14,164 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65