قیمت پایانی تغییر درصد
3,922 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,922 0.00 0.00
اولین قیمت 3,990
قیمت دیروز 3,922
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,749 5,203
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2000220
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.917 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 78.44 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 3,900 3,900 1,000 2
2 12,367 3,898 3,936 5,000 1
3 6,760 3,897 3,940 598,000 20

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65